Kakšen je odziv na vaše razpise?

Precej velik.

Ob tem, da plače redarjev niso ravno mamljive.

Res je. Dejstvo je, da je delovno mesto redarja v sistemu plač javnih uslužbencev prenizko ovrednoteno.

Koliko znaša neto plača redarja začetnika?

Okoli 600 evrov, torej malo več, kot znaša minimalna plača.

Koliko je odhodov redarjev?

Veliko redarjev iz Ljubljane odide delat v drug kraj. Redar v Ljubljani ima v primerjavi z drugimi kraji pri enaki plači več dela, zato odhajajo drugam, po možnosti tudi bliže domu. Dejstvo je, da mi kadrovsko napajamo druge redarske službe po Sloveniji.

Na redarstvu neradi poslušate očitke o inkasantstvu. Ampak gotovo se lahko strinjate, da vsak redar z izdanimi kaznimi občini več kot poplača svoj dohodek?

Absolutno. Lani smo z vsemi prekrški, če upoštevamo tudi prekrške za prehitro vožnjo, storjene leta 2010, v občinski proračun prispevali 3,7 milijona evrov.

Dodana vrednost na zaposlenega na mestnem redarstvu je torej takšna kot v kakšnem visokotehnološkem podjetju.

(Smeh.) Zagotovo. Nam pa število prekrškov vsako leto pade. Samo v mirujočem prometu je število prekrškov leta 2011 padlo za 20 odstotkov.

Kako si to razlagate?

Ljudje so vedno bolj zavedajo, da prekršku zelo verjetno sledi kazen. To jim počasi prehaja v zavest. Veliko so k urejanju problematike prispevali tudi ukrepi mesta v zadnjih letih, ki širi cone za pešce in določene površine varuje s stebrički. Ljubljana je bila na tem področju nekoč precej razposajena.

Vendar podatek o številu prekrškov težko vzamemo za kazalnik resničnega stanja, saj redarji niso sposobni kaznovati vseh prekrškov. Ko sem peljal do vas, sem na primer opazil najmanj tri avtomobile, ki so bili parkirani na pločniku. Če jim niste napisali kazni, to še ne pomeni, da prekrška ni bilo.

To drži. Vseh prekrškov ne moremo kaznovati. Štirideset redarjev dela 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Razmerje je zgolj 0,15 redarja na prebivalca, če ne štejemo zraven še vseh ljudi, ki se v Ljubljano pripeljejo. Nadzor je zato premajhen.

Kako lahko sploh občina določi primerno število redarjev? Po eni strani si z izdanimi globami več kot zaslužijo plačo, tako da proračuna načeloma ne bremenijo, po drugi pa gotovo ni prijetno živeti v mestu, kjer se za vsakim vogalom skriva redar.

Zagotovo rešitev za nered nikoli ni zgolj represija. To je tisti skrajni ukrep, ki mora obstajati. Moramo pa povedati, da redarji ne pišejo samo kazni, ampak lahko posredujejo tudi pri kršitvi javnega reda in miru ter kaznivih dejanjih. Prejšnji teden so tako naši redarji na Prešernovem trgu prijeli roparja, ki je v cerkvi ukradel denar, in ga predali policiji. Redarji po novem tudi poostreno bdijo nad nezakonitim grafitiranjem in lahko pomagajo z oživljanjem, saj so se naučili uporabljati defibrilator.

Katera so tista najbolj problematična območja v mestu, kjer imate največ dela?

Zagotovo starejša stanovanjska naselja, ki so bila zgrajena, ko je bilo število osebnih vozil na stanovanje precej manjše kot danes. Govorim o Bratovševi in Glinškovi ploščadi, BS3, Fužinah, Štepanjskem naselju in podobnih soseskah.

Na katerih območjih bi morali še poostriti nadzor?

Predvsem na površinah, namenjenih invalidom, pešcem in kolesarjem.

Lani je voznike zelo razburilo, da ste pošiljali globe za prekoračitve hitrosti, ki so se zgodile celo eno leto pred tem. Zaradi težav s programsko opremo se je nabralo za več ko 20.000 "starih" plačilnih nalogov. Ali zdaj zadeve rešujete sproti in koliko je teh prekrškov?

Število prekrškov se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za polovico. Tudi hitrosti so se zmanjšale. Ljudje so očitno spoznali, da se v mestu ne splača voziti prehitro.

Katera je najvišja hitrost, ki ste jo izmerili?

110 kilometrov na uro, kjer je bila dovoljenja hitrost 40 kilometrov na uro. Leta 2010 je bilo prekoračitev hitrosti nad 30 kilometrov na uro 285, medtem ko jih je bilo lani samo 38.

Bi lahko sklepali, da se je število izdanih plačilnih nalogov znižalo tudi zaradi obtožb o inkasantstvu mestnega redarstva? Se niste načrtno potegnili malo nazaj?

Ne, oba radarja sta vsak dan na terenu in intenzivno se dela. Usmerjeni pa smo seveda na območja okoli vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov in na druge kritične točke, usklajene s četrtnimi skupnostmi in policijo.

Pred napovedjo Zorana Jankovića, da bo šel na parlamentarne volitve, je zaokrožila šala, da bo zagotovo kandidiral, ker so mestni redarji začeli pisati manj kazni.

(Smeh.) O tem ne vem nič. Gospod Janković nas je po napovedi kandidature celo prosil, naj po njegovem odhodu delamo še bolj vneto. Prepričan sem, da toliko energije, kot jo je on posvečal področju urejanja prometa, ni porabil noben drug župan.

Že v lanskem proračunu ste imeli zagotovljena sredstva za nakup novih stacionarnih merilnikov hitrosti. Zakaj jih niste kupili?

Z nakupom bomo počakali do vzpostavitve občinskega brezžičnega sistema, saj bomo potem lahko merilnike postavili tudi na mesta, kjer ni optike.

Boste lokacije, kjer bodo postavljeni merilniki, razkrili ali bo to skrivnost?

Ne vidim razloga, zakaj bi jih skrivali. Nasprotno, v tujini so območja, kjer stojijo radarji, zelo jasno označena. Osredotočili se bomo namreč na okolico šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov…

Kakšen je odnos voznikov do redarjev?

Čedalje boljši. Pred letom smo imeli predvsem veliko težav z vozniki, ki nam niso hoteli pokazati osebnih dokumentov, zdaj pa je tega vedno manj. Načeloma so vozniki negativno nastrojeni do redarjev, kar je po svoje logično, saj v stik z njimi prihajajo v neprijetnih okoliščinah. Gasilec teh težav nima, ko nekam pride, pride, da bi pomagal.

Kaj pa lahko stori voznik, ki meni, da je redar prekoračil svoja pooblastila?

Pritožbo lahko pošlje županu, ta pa mora o njej na podlagi naših ugotovitev odločiti najkasneje v 30 dneh.

Koliko je bilo takšnih postopkov, odkar vodite mestno redarstvo?

Lani smo dobili 23 takih pritožb, kar se mi glede na vedno večje število plačilnih nalogov, ki jih izdamo neposredno na kraju prekrška, ne zdi veliko.

Za koliko od teh pritožb ste ugotovili, da so upravičene?

Za eno. Ampak zadeva ni bila tako drastična, da bi morali proti redarju disciplinsko ukrepati.