V skladu s predlogom zakona bo Češka odškodnine 17 verskim skupnostim na Češkem izplačevala obročno v 30 letih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dogovor še predvideva, da bo država verske skupnosti subvencionirala še 17 let, od tega prva tri leta v sedanjem obsegu, nato pa bodo subvencije vsako leto znižali za pet odstotkov. Če bo predlog podprl tudi parlament, naj bi po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA začel veljati 1. januarja prihodnje leto.

Z današnjo odločitvijo vlade je konec tudi spora, zaradi katerega je grozil padec češke vlade. Premier Petr Nečas je grozil z odstavitvijo ministra iz manjše koalicijske stranke Javne zadeve in odstopom vlade, če bo stranka blokirala vračilo nepremičnin in denarno odškodnino verskim skupnostim. Stranka javne zadeve je predlogu nasprotovala, ker je menila, da bi morali najprej počakati, da si češko gospodarstvo opomore.

Komunistični režim na tedanjem Češkoslovaškem je med letoma 1948 in 1989 zasegel vse nepremičnine v lasti verskih skupnosti, med njimi Katoliške cerkve in protestantskih cerkva, ter preganjal številne duhovnike. Verske skupnosti so tedaj lahko delovale zgolj pod strogim nadzorom države.

Po žametni revoluciji leta 1989 je država vrnila nekaj cerkva in samostanov, vendar pa so si verske skupnosti prizadevale dobiti nazaj tudi različne druge zgradbe in premoženje, kot so obdelovalna zemlja in gozdovi.