Kopimizem je vera, ki temelji na prepričanju, da so podatki sveti, za sveto dejavnost pa obravnavajo tudi kopiranje podatkov, ustanovljena pa je bila pred 15 meseci.

Pri registraciji so naleteli na precej dogmatične formalnosti. Za registracijo so namreč morali pokazati, da kot verska skupnost prakticirajo posebne obrede, molitve ali meditacije. Kopimi imajo verski obred, med katerim častijo vrednost podatkov, s tem ko jih kopirajo.

Obred čaščenja vrednosti podatkov z njihovim kopiranjem imenujejo "kopidejnost“ (dejavnost kopiranja), za izvajanje obreda pa člani skupnosti ne potrebujejo biti fizično zbrani v istem prostoru. Vlogo zbirališča lahko namreč odigra tudi spletni strežnik ali spletna stran.

Verska skupnost ima tudi že svoje simbole. Uradni simboli "kopimijev“ je K v piramidi, ki v spletni rabi pomeni, da si želiš biti kopiran. Obstajajo pa tudi drugi simboli, ki promovirajo kopiranje. Med njih sodita: CTRL+V in CTRL+C.

(Foto: Splet)

Kopimi verjamejo, da so informacije osnovni gradniki vsega okoli nas, s kopiranjem pa se vrednost informacij zgolj pomnoži. Pri tem menijo, da so zakoni, ki omejujejo kopiranje podatkov izredno problematični in bi jih bilo potrebno ponovno napisati, če ne celo odstraniti.

Kopimi ne verjamejo v nobeno posebno božanstvo, kot religija pa se tudi ne ukvarjajo s posmrtnim življenjem, saj niso osredotočeni na človeka ali življenje. Kot pravijo, "podatki v resnici nimajo življenja, a se jih lahko pozabi, a do tega ne more priti, dokler se jih kopira.“

Število članov Misijonarske cerkve Kopimizma trenutno znaša okoli tri tisoč, pridružite pa se jim lahko prek spleta, a je zaradi interesa njihova spletna stran trenutno nedostopna.