Direktor DSU Marjan Podgoršek je pojasnil, da so za financiranje stavbe najeli posojilo pri SKB banki, BKS Bank in Hypo Bank. Posojilo bodo odplačevali 20 let, ko bo stavba bremen prosta, pa bo iz lastništva DSU brezplačno prenesena v državno last. Obrestna mera za najeto posojilo je nižja, kot jo večinoma za najeta posojila plačuje država, in znaša 4,5 odstotka, je dodal Podgoršek.

Gradnjo objekta C so spremljali številni preobrati. Potem ko se je DSU leta 2007 še pod vodstvom Uroša Rožiča z ministrstvom za notranje zadeve pod vodstvom nekdanjega ministra Dragutina Mateja dogovoril o namenski gradnji stavbe, se je kasneje izkazalo, da je bil posel dogovorjen mimo javnega razpisa. Aprila 2009 je računsko sodišče odločilo, da je podpisana najemna pogodba nična, ker ni bil izveden postopek oddaje javnega naročila, s čimer so se začeli izogibati zakonu o javnih naročilih. Maja 2009 je takratna ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal odločila, da se notranje ministrstvo v stavbo ne bo selilo. Kot je znano, se je del ministrstva - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) - kasneje preselil v palačo Igorja Jurija Pogačarja na Dimičevi cesti v Ljubljani. Ravno zaradi te palače pa je v letošnjem letu odstopila Kresalova.

Lani je vlada odločila, da se bosta v objekt C selila okoljsko ministrstvo in statistični urad. Ker se je stavba prvotno gradila za potrebe notranjega ministrstva, so bile nujne precejšnje spremembe, a že kmalu po vladni odločitvi se je posel znova zapletel. Lani avgusta je namreč Imos - Lit zahteval, naj DSU s koncem meseca prevzame nedokončan objekt, ki ni imel uporabnega dovoljenja, hkrati pa niso bili izpolnjeni niti drugi pogoji za primopredajo. DSU je Imosov poziv zavrnil, a ga je Imos predal enostransko. Skupaj s primopredajnim zapisnikom je na DSU prišel tudi račun za izvedena dela v višini 37 milijona evrov, ki ga je zavrnil. Mesec kasneje je bil spor razrešen, pri čemer je moral DSU zagroziti, da bo na nepremičnini unovčil hipoteko v višini 11,5 milijona evrov, ki jo je Imos dal za dobro izvedbo del. Do vnovičnega zapleta je prišlo letos pri nabavi opreme, za katero je bilo sprva, kot bodoči najemnik, zadolženo ministrstvo za okolje. Javno naročilo je državna revizijska komisija septembra razveljavila, ker je ministrstvo naknadno zvišalo ponudbo prvouvrščenega na razpisu, podjetja HI-PO. Ker v DSU niso želeli tvegati, da bi jim zaplet z izbiro dobaviteljev odložil načrtovano vselitev, so se sami vključili v reševanje spora. Oblikoval se je konzorcij, ki sta ga vodila Lesnina MG in Atlas (na razpisu okoljskega ministrstva sta sodelovala skupaj in se uvrstila na drugo mesto), sodelovala pa sta tudi HI-PO in Šenk.

sebastjan.morozov@dnevnik.si