Inšpekcija je vsako prijavo, ki jo prejme, dolžna preveriti. Za mučenje velja vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo, škodi njenemu zdravju ter povzroči trajajoče ali ponavljajoče trpljenje. Prijavi se lahko tako zanemarjanje kot trpinčenje. Na Društvu za varstvo in proti mučenju živali Maribor dodajajo, da sem med drugim sodijo tudi opustitev oskrbe živali s hrano, pitno vodo in zavetjem, zanemarjanje živali ter omejitev gibanja v taki meri, da povzroča živali trpljenje, opustitev nege in nujnega zdravljenja, kot tudi dresiranje na način, ki povzroča živali strah in bolečine, ter vsako drugo mučenje, preobremenjevanje in siljenje, zaradi katerega se žival lahko poškoduje in trpi.

Če se sporno ravnanje dogaja na javnem mestu ali je treba posredovati nemudoma, se lahko prijava poda tudi policiji. Ta naredi zapisnik, ki ga pri obravnavanju primera kasneje uporabi pristojna veterinarska inšpekcija, ki glede na ugotovljeno situacijo poda opozorilo ali ustrezno kazen.