Za ureditev športnega parka Črnuče sta na naslov občine do včeraj prispeli dve ponudbi, in sicer se za javno zasebno partnerstvo potegujeta podjetje Tenis klub Z šport in podjetje Ludus, d. o. o., ki je občini še pred objavo razpisa podalo iniciativo za ureditev športnega parka v obliki vloge promotorja projekta. Za ureditev športnega centra Savsko naselje je medtem prispela le ena ponudba, in sicer s strani mariborskega podjetja Pasap, ki ima trenutno tudi v najemu te športne objekte. To podjetje je prav tako še pred objavljenim razpisom poslalo na občino promotorsko vlogo za ureditev objektov in športnih površin.

Višina njihove ponudbe medtem še ni znana, saj, kot je pojasnila direktorica službe za javna naročila Tadeja Möderndorfer, ponudniki v tej prvi fazi zbiranja ponudb le oddajo prijavo in ne zavezujočih ponudb. Zdaj bodo na občini s posameznimi ponudniki, ki so jih včeraj spoznali za usposobljene, začeli drugo fazo dialoga in na sestankih oblikovali natančne vsebinske zahteve za oba projekta ter tudi oblikovali člene pogodbe javno-zasebnega partnerstva. Šele po tej drugi fazi bodo ponudniki oddali končne zavezujoče ponudbe za oba projekta.

Sicer pa je mestna občina vrednost projekta ureditve športnega parka Savsko naselje ocenila na več kot 1,9 milijona evrov, vrednost projekta ureditve športnega parka Črnuče pa na nekaj manj kot 1,1 milijona evrov. Občina bo v projekt vložila zemljišča, 18.800 kvadratnih metrov v Črnučah in 17.500 kvadratnih metrov pri Savskem naselju. Zasebni partner pa mora prevzeti vse finančne stroške in obveznosti pri projektiranju, zagotoviti vsa upravna in gradbena dovoljenja, pripraviti zemljišče in zgraditi objekt v skladu z dogovorjenim terminskim načrtom ter nazadnje pridobiti še uporabno dovoljenje. Potem pa ves čas koncesije - kako dolgo bo koncesijska dobra trajala, se bosta partnerja dogovorila med pogajanji - seveda tudi vzdrževati center.