Za podpredsednika in podpredsednico NSIOS za novo mandatno obdobje je skupščina izvolila Daneta Kastelica iz Zveze paraplegikov Slovenije in Frido Planinc iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Na mesto zakladnika NSIOS pa je bil izvoljen Midhet Huskič, sicer sekretar Društva Študentov Invalidov Slovenije.