Nadzorniki tudi na svoji včerajšnji seji niso obravnavali poročila revizijske hiše Deloitte, ki po naših informacijah ni odkrila novih dejstev v zgodbi o nepravilnostih. Pred tem bi morali namreč poročilo obravnavati uprava z Ivico Kranjčevićem na čelu in revizijska komisija nadzornega sveta. Zakaj se to ni zgodilo, nismo izvedeli, opozorimo pa, da je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) sredi oktobra Telekomovi upravi postavila rok, po katerem bi morala ta v dveh tednih pripraviti poročilo o reviziji in konkretne predloge ukrepov na osnovi njenih izsledkov.

Revizorska hiša Delloite je, kot je znano, preverila vrsto poslov, izpeljanih v zadnjih petih letih, torej tako v času zdajšnje kot prejšnje uprave. Raziskala je vse Telekomove prevzeme v Sloveniji in tujini (Ipko, One, On.net, Blic.net, Aneks, AOL, Gibtelecom, Interseek...), nakupe in prodaje nepremičnin ter tudi vlaganja, katerih vrednost presega milijon evrov. Pri tem je morala oceniti, ali so bili posli ekonomsko upravičeni, transparentni, zavarovani in kako vplivajo na Telekom z vidika izpostavljenosti tveganju in s finančnega vidika.

"Revizijo bomo obravnavali, ko jo bomo dobili. Predvidoma januarja. Takrat se bomo tudi odločali o tožbah, po zakonu pa smo tudi dolžni sklicati skupščino, ki mora to potrditi," je pojasnil predsednik nadzornega sveta Tomaž Berginc. Tudi on je zagotovil, da "pred končno odločitvijo delničarjev nobena stvar ne bo zastarala". O tem, da bi imeli revizorji težave pri pridobivanju ustrezne dokumentacije, pa Berginc ni seznanjen.

Spomnimo, da so v Telekomu proti bivšim vodilnim že vložili eno tožbo, neuradno zaradi nakupa makedonskega On.neta, v pripravi pa je tožba zaradi domnevno spornega prevzema podjetja Najdi.si (Interseek). Kot so v kazenskih ovadbah že večkrat opozorili "anonimni prijavitelji", naj bi kupnina v višini 11 milijonov evrov znatno presegala realno vrednost tega vodilnega slovenskega spletnega iskalnika. Polovico bilančne vsote družbe je namreč predstavljalo dobro ime, ki nikoli ni bilo ocenjeno s strani pristojnega cenilca, njegovo vrednost pa so določile kar pogodbene stranke same.

V Telekomu so sicer, še preden je odjeknila novica, da sta naložbi v Makedoniji in na Kosovem prenapihnjeni za 200 milijonov evrov, kar je vodilo v rekordno izgubo v lanskem letu, naročili več revizij. V primeru Ipko je bila narejena le notranja revizija, v Makedoniji in na Kosovu pa zunanja. Če bodo oziroma bi bivše vodilne tožili zaradi prevzemov On.neta in Najdi.si, pa se to (še) ni zgodilo v primeru "najtežjih" naložb v One in Ipko. Kot smo razkrili v začetku leta, je sicer bivša uprava, ki sta jo vodila Dremelj in Dušan Mitič, svojim partnerjem na Kosovu tik pred svojim odhodom decembra 2009 omogočila do 20 milijonov evrov dodatnega zaslužka. Največji "zaslužkar" pri Telekomovi naložbi je Factor banka, ki je v Ipko od poletja 2007 vložila deset milijonov evrov, v dobrih dveh letih pa za svoj delež iztržila skoraj 30 milijonov evrov.

Marca letos se je na očitke zoper nekdanjo upravo odzval tudi Dremelj, ki je dejal, da (prva) forenzična revizija hiše PriceWaterhouseCoopers (PWC) ni dala nobenih temeljev za tožbo. Nato pa sta sedanje vodstvo in nadzorni svet poiskala drugo revizijsko hišo, "ki je postregla z zahtevanimi rezultati".

tomaz.modic@dnevnik.si