Različne inšpekcijske službe pogosto obiskujejo Pirniče, a je učinek njihovega nadzora pičel, nič drugače ni pri bioplinarni Petač. Poglejmo, kaj so naredile v tem času.

Gradbena inšpekcija je 21. januarja letos izdala odločbo, da je treba bioplinarno Petač porušiti in da pritožba rušenja ne zadrži. Na podlagi te odločbe je upravna enota Ljubljana Šiška konec marca zavrnila prošnjo investitorja, Petačevega podjetja Bioštrom, za spremembo gradbenega dovoljenja. Petač se je zoper odločbi gradbene inšpekcije in upravne enote pritožil na ministrstvo za okolje in prostor. To je 8. junija najprej zavrnilo Petačevo pritožbo zoper odločbo upravne enote s pojasnilom: "V konkretnem primeru je investitor bioplinarno že zgradil, z objekti, ki jih prvotno gradbeno dovoljenje sploh ni vsebovalo, in z objekti v drugačni velikosti in na drugi lokaciji, kot je bilo to dovoljeno z gradbenim dovoljenjem. Zgrajen pa ni niti stanovanjski objekt niti hlev, na katerega naj bi bil objekt bioplinarne tehnološko vezan." Ministrstvo je sredi septembra zavrnilo še Petačevo pritožbo zoper odločbo gradbene inšpekcije, po kateri bi moral nelegalno gradnjo že zdavnaj porušiti.

Inšpektorji delajo po polžje

Petač je v obeh primerih, tako zoper odločbo upravne enote kot tudi gradbene inšpekcije, sprožil upravni spor, objekt pa gradi naprej. Sodišče v obeh primerih še ni odločilo.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so nam pojasnili, da lahko zgradi vse, kar mu dovoljuje gradbeno dovoljenje, in da mora nelegalno zgrajene objekte porušiti. Civilna pobuda, ki so jo zaradi tega objekta oblikovali ogorčeni in obupani krajani Pirnič, pa ugotavlja nasprotno.

"Na žalost smo prišli do tega, da gradbeni inšpektor iz Ljubljane pravi, da je ob ogledu videl, da dejansko rušijo na črno zgrajene objekte, mi pa vidimo, da zida nove," so med drugim opozorili v civilni pobudi Pirniče. Po njihovem bi moral Petač med drugim odstraniti povsem napačno zgrajen podzemni rezervoar, a ga je po navedbah civilne iniciative le prekril z betonom. Enako velja za silos, ki naj bi - kljub popravkom - še vedno stal napačno in tudi vsaj pet metrov preblizu meje najbližjega soseda.

Na okoljskem inšpektoratu so nam v zvezi s tem pojasnili, da je gradbeni inšpektor opravil kontrolni ogled na gradbišču pirniške bioplinarne, da bi ugotovil, ali investitor izvaja naložene ukrepe in ali je to, kar zdaj gradi, v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Prijavo o domnevno nedovoljeni gradnji je gradbeni inšpektor dobil že avgusta letos, vendar njegove ugotovitve še vedno niso znane.

O poskusnem zagonu ne vedo nič

Bioplinarna v Pirničah sodi med zahtevne energetske objekte, zato je vprašanje, ali bi sploh smela dobiti gradbeno dovoljenje. Odlok o prostorskoureditvenih pogojih za občino Medvode namreč tam, kjer stoji bioplinarna, dovoljuje le kmetijsko rabo prostora in ne industrijske oziroma gospodarske. Od pristojnih institucij nam tudi ni uspelo izvedeti, ali je upravičen strah krajanov Pirnič, češ da bo začela sporna bioplinarna v kratkem poskusno obratovati.

Na okoljskem inšpektoratu so nam odgovorili le, da ne morejo komentirati domnevno predvidenih dejanj investitorja. Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da o morebitnem poskusnem zagonu bioplinarne Petač ne vedo nič in da mu ne nasprotujejo, "če je to v skladu z ustreznimi predpisi". Tudi na upravni enoti Ljubljana Šiška, ki je Petaču izdala gradbeno dovoljenje, zagotavljajo, da nimajo podatkov o nameravanem začetku poskusnega obratovanja. Povedali so nam tudi, da jih investitor po tistem, ko so zavrnili njegovo zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, za spremembo ni več zaprosil.