V podjetju Emonika, ki ga je TriGranit že pred leti ustanovil za izvedbo projekta, so nam nedavno pojasnili, da gradbeno dovoljenje pričakujejo januarja, tako da bi dela lahko stekla spomladi prihodnje leto. Dejali so še, da so za zamudo pri izvedbi projekta kriva predvsem usklajevanja tehničnih rešitev s Slovenskimi železnicami, v prvi vrsti lokacija podpornih stebrov za postajno dvorano nad tiri.

Spomnimo, ljubljanski mestni svet je zazidalni načrt za potniški center sprejel že jeseni 2006 v zadnjih dneh županovanja Danice Simšič. Sledila so dolgotrajna usklajevanja o sodelovanju Slovenskih železnic in mestne občine pri projektu ter zahteve po spremembi zazidalnega načrta, ki bi omogočile morebitno naknadno poglabljanje železniških tirov.

Aprila 2009 je takšne spremembe mestni svet tudi sprejel, a ob tem TriGranitu naložil gradnjo komercialnega dela s stolpnicama in nakupovalnim središčem ter javnega dela z avtobusno in železniško postajo v eni fazi.

Za stanovanji ob Podutiški stoji družba VAZ

Svetniki so podprli tudi osnutek prostorskega akta za manjšo sosesko s 50 stanovanji ob Podutiški cesti nasproti kamnoloma v Podutiku.

Projekt zaradi majhnosti ne bi bil posebej zanimiv, če ne bi za njim stala družba VAZ, ki jo povezujejo s sinom ljubljanskega župana Juretom Jankovićem. Lastnik podjetja je namreč Zdravko Šinko, ki je tudi dvotretjinski lastnik družbe Tabia, katere tretjinska lastnica je družba Disonco investments s Cipra.

Za vse omenjene družbe velja, da so v času spreminjanja dolgoročnega prostorskega načrta Ljubljane kupovale nezazidljiva zemljišča, ki so nato po sprejemu načrta praviloma postajala zazidljiva. To velja tudi za zemljišče v Podutiku, ki je bilo prej v lasti več fizičnih oseb, po nekdanjem dolgoročnem prostorskem načrtu mesta pa je bilo namenjeno parku in rekreaciji Ljubljančanov.

Kmalu po tem, ko je zemljišče kupil VAZ, je občina z novim dolgoročnim načrtom na delu zemljišča dovolila gradnjo, ki po včeraj potrjenem osnutku predvideva sedem nizov stavb z enim do dvema nadstropjema in vmesnimi zelenicami ter drevesnimi nasadi.

V Šiški 60 oskrbovanih stanovanj

Po včeraj sprejetih sklepih v mestnem svetu se gradnje kmalu namerava lotiti tudi občinski stanovanjski sklad, ki bi v neposredni bližini Doma starejših občanov Ljubljana Šiška z zasebnim partnerjem rad dokončal dve stavbi s približno 60 oskrbovanimi stanovanji. Projektiranje objektov bo naloga zasebnega partnerja, s katerim bodo pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu sklenili za 20 let.

Zasebni partner bo moral poleg projektiranja pridobiti vsa dovoljenja in soglasja za novogradnjo, zgraditi oba objekta ter nato upravljati in oskrbovati stanovanja v času trajanja pogodbe. Projektiranje, pridobivanje dovoljenj in gradnjo bo moral zasebnik financirati iz lastnih sredstev, direktorica sklada Jožka Hegler pa je vrednost projekta ocenila na 5,28 milijona evrov.

Javni stanovanjski sklad bo kot javni partner vložil le svoje 4045 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki je vredno nekaj manj kot 978.000 evrov.