Spar v najboljšem primeru šele leta 2013

Boštjan Brantuša iz Spar European Shopping Centers je potrdil, da se rok za dokončanje nakupovalnega središča odmika predvsem zaradi dolgotrajnih in zapletenih postopkov pridobivanja dovoljenj, vendar v družbi še vedno upajo, da bodo projekt uspeli pripeljati do konca po prvotnih načrtih. To pomeni, naj bi center družbo stal 100 milijonov evrov, glede na predvideno trajanje gradnje pa bi v najboljšem primeru lahko bil gotov konec leta 2013.

Projekt gradnje Sparovega nakupovalnega središča v Šiški so ves čas spremljale predvsem skrbi lokalnega prebivalstva, da se bo prometno že tako in tako obremenjena Celovška cesta po dokončanju centra in Celovških dvorov praktično sesula. Skrbi je nekoliko pomirilo odprtje Šentviškega predora, ki je vpadnico ob prometnih konicah precej razbremenil. So se pa medtem povečale težave na drugih koncih: po izsledkih prometne študije sta trenutno najbolj problematični uvozni rampi z obvoznice na Celovško cesto, kjer kolone ob jutranji konici segajo celo do obvoznice. Ta problem avtorji prometne študije - izdelalo jo je podjetje Lineal - pripisujejo predvsem prekratki zeleni luči za priključevanje na Celovško cesto in zato predlagajo, naj se jo podaljša.

Desetsekundni interval zelene luči je prekratek

Prometna študija kaže, da bi se leta 2014, če bi poleg nakupovalnega središča na območju med Celovškimi dvori, Celovško cesto in obvoznico dokončali še hotel ter druge poslovne in stanovanjske stavbe, na večini cest zamude še povečale, a nivoji uslug ostanejo na zakonsko potrebni ravni. Med drugim je študija še pokazala, da ostaja kritičen vzhodni priključek (iz smeri Tomačevo) z obvoznice na Celovško cesto, in sicer samo zaradi desetsekundnega intervala zelene luči, medtem ko se razmere na zahodnem priključku po rekonstrukciji, ki predvideva en dodaten pas in daljši pas za desno zavijanje, izboljšajo. Ostaja pa kritičen promet med Vižmarji in središčem mesta, kaže študija, pri čemer bi do kolon v prometnih konicah prihajalo tudi brez predvidenih novogradenj. Dolgoročno bi ta problem po ugotovitvah študije rešili, če bi na mestu križanja Celovške ceste in priključevalnih ramp z obvoznice zgradili semaforizirano krožišče.

Študija je analizirala tudi prometne razmere leta 2034, vendar avtorji ugotavljajo, da je danes "nemogoče predvideti vse dogodke, ki bodo vplivali na promet na danem območju". V prvi vrsti bo pomembno, kako uspešna bo občina pri uvajanju bolj zmogljivega sistema javnega potniškega prometa, ali bo Dars širil obvoznico na šest pasov ter ali bo zgrajena cesta med Jeprco in Brodom.