Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da so prometni režim na tem območju spremenili ravno na pobudo tamkajšnjih stanovalcev. S spremembo zakonodaje v Postojnski ulici od julija namreč ni bilo več mogoče parkirati, saj je šlo za ulico brez sredinske črte. Zakon o pravilih cestnega prometa je po novem prepovedal ustavljanje in parkiranje na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso zarisane.

"Vozniki, ki so bili ves čas navajeni parkirati v Postojnski in sosednjih ulicah, so dobili kazni mestnega redarstva, kar je sprožilo val pritožb in pritiskov za enosmerno ureditev prometa," so razjasnili na oddelku. Tako je Postojnska ulica od sredine oktobra v celoti enosmerna iz smeri Oražnove proti Šestovi ulici. Deloma enosmerni sta po novem tudi Oslavijska in Glinška ulica. Oslavijska je enosmerna od križišča z Idrijsko do križišča z Oražnovo ulico, promet pa poteka nasprotno kot v Postojnski ulici, torej v smeri proti Oražnovi.

Pred uvajanjem enosmernih ulic na Viču so na oddelku za promet pripravili več izhodišč, kako urediti promet, vendar se je izkazalo, da je še najprimernejša trenutna ureditev. Hkrati so na oddelku za promet dodali, da sedanja ureditev v Postojnski ulici še ni dokončna. Dejali so, da razmišljajo o tem, da bi ponovno odprli del Idrijske ulice, ki je slepo zaključena pri Tržaški cesti. Prav tako bodo v prihodnje preuredili celotno križišče Šestove in Postojnske ulice, ki ga nameravajo z grbino povišati. Ukinili bodo tudi zavijalni pas iz Šestove v Postojnsko ulico, s čimer bodo pridobili prostor za ureditev manjkajočega pločnika v Šestovi ulici pri tovarni Ilirija.