Na podlagi prijav, ki morajo med drugim vsebovati dokazila o finančni sposobnosti in referencah ter terminski plan za dokončanje projekta, bodo na občini izbrali kandidate, s katerimi bodo v fazi konkurenčnega dialoga usklajevali možne rešitve za projekt in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Kot je to v navadi, bo občina po zaključeni fazi dialoga kandidate povabila k oddaji končnih ponudb. Te bodo na Magistratu presojali po treh merilih: ponujenem številu javnih parkirnih prostorov nad minimalno dogovorjenim številom, ponujeno površino javnih prostorov nad minimalno dogovorjeno površino in združljivosti programa dejavnosti v zasebnem delu z javnim programom. Poleg parkirišč in tržnice na Vodnikovem trgu bo del javnega programa tudi pokrita tržnica v delu pritličja Mahrove hiše, prizidku in pokritem atriju med njima.

Po pridobljenem - a zaradi pritožb še ne pravnomočnem - gradbenem dovoljenju so v pritličju novega prizidka poleg pokrite tržnice predvideni še trafika, gostinski lokal ter sanitarije, v prvem nadstropju bar in stanovanja, drugo nadstropje in mansarda pa samo stanovanja. Če bi investitor želel v prizidku urediti manjši butični hotel, ki se ga je v povezavi s projektom večkrat omenjalo, bi moral po informacijah iz razpisa spremeniti gradbeno dovoljenje.

Prav prizidek k Mahrovi hiši naj bi potencialne vlagatelje pritegnil k sofinanciranju projekta gradnje garažne hiše in ureditve Vodnikovega trga, ki ju bi sicer morala v celoti plačati občina. Gradnja garažne hiše in prizidka k Mahrovi hiši naj bi po prvotnih napovedih trajala dve leti.