Mercator vztraja, da je Skupina Agrokor njegov največji konkurent v regiji in da bi po izvedbi transakcije postal odvisna družba koncerna Agrokor. Ponovno pa je opozoril tudi na tveganja izvršitve transakcije, kar bi škodljivo vplivalo na poslovanje Mercatorja v obdobju od podpisa prodajne pogodbe do njene izvršitve (rok za izvedbo transakcije in plačilo kupnine je po dosedanjih informacijah leto dni).

Kot je znano, sta uprava in nadzorni svet Mercatorja pripravila izhodišča za pogajanja, na podlagi katerih bi za zaščito interesov družbe podpisali dogovor z Agrokorjem in njegovimi partnerji - EBRD, IFC in One Equity Partners (del JP Morgana). Ker partnerji niso želeli sesti za pogajalsko mizo, je Mercator predlagal, da bi namesto njih za uresničitev dogovorjenih zavez pred in po morebitnem prevzemu Mercatorja jamčila Unicredit banka ali pa da bi EBRD in IFC v pogajanja o zaščiti interesov Mercatorja pristopili po opravljenem omejenem skrbnem pregledu na podlagi javno objavljenih podatkov. Prodajni konzorcij na ta predlog ni odgovoril, zaradi informacij o intenzivnih pogajanjih za podpis prodajnega sporazuma pa je v torek Mercator prodajalcem ponudil nov predlog: poslal jim je svoja izhodišča za zaščito svojih interesov ter jih pozval, naj jih v čim večji meri vključijo v pogajanja z Agrokorjem in naj s prodajnim sporazumom seznanijo tudi Mercator.

Prodajalci (banke in Pivovarna Laško), ki jih ne moti, da za finančno konstrukcijo transakcije še vedno ne stoji zavezujoč pristanek katerega od Agrokorjevih financerjev, so na drugi strani Mercatorju v podpis poslali "standardni" osnutek pogodbe o varovanju zaupnih podatkov EBRD in One Equity Partners, ki je predpogoj za opravljanje skrbnega pregleda. Posredovali so mu tudi listo zahtevanih dokumentov Agrokorja in listo dokumentov, ki jih za izvedbo skrbnega pregleda zahtevajo Agrokorjevi partnerji. Kot je znano, tako Agrokorjevi potencialni partnerji kot banke kreditodajalke pred dokončno odločitvijo o sodelovanju pri transakciji zahtevajo skrbni pregled Mercatorja.

Včeraj pa se je oglasila tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, ki v imenu države upravlja večinski delež NLB in NKBM (skupaj 16-odstotnih lastnic Mercatorja). V dopisu je NLB in NKBM pozvala, naj pri prodaji deleža Mercatorja ravnata z vso potrebno skrbnostjo. Opozorili so, da morajo biti vse predvidene zaveze strateškega kupca paketa delnic zavarovane z ustreznimi instrumenti zavarovanja, predvsem z zadostnim finančnim jamstvom (po doslej znanih informacijah se pogajalci niso dogovorili niti za primerno visoke denarne sankcije za kršitve zavez niti za dovolj visoke bančne garancije). Prav tako agencija pričakuje, da bosta izvedeni ocena finančne stabilnosti in ocena tveganja za izvršitev nakupa. Ker Agrokor za nakup delnic Mercatorja nima zagotovljenih še nobenih finančnih sredstev, ne preseneča, da je AUKN pozvala NLB in NKBM, naj bo razkrita tudi predvidena finančna konstrukcija transakcije, in sicer viri financiranja z razkritjem zagotovil vključno z morebitnimi zavarovanji in garancijami. Prav tako so banki pozvali, naj izvedeta kratkoročno in dolgoročno oceno učinka izvedbe ali neizvedbe transakcije na poslovanje obeh bank, vključno z vplivom na poslovanje Mercatorjevih dobaviteljev. Agencija pričakuje, da bosta NLB in NKBM pri izvedbi postopka prodaje upoštevali tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

vesna.vukovic@dnevnik.si

suzana.rankov@dnevnik.si