To je knjiga Koprčani avtorice Kristine Menih, svobodne novinarke in vsestranske ustvarjalke, ki se loteva različnih kulturnih projektov, piše pravljice in strokovne knjige, je pobudnica sprostitvene in ekološke vzgoje, raziskovalka in pripovedovalka zgodb. V knjigi je avtorica zajela petnajst življenjskih zgodb skrbno izbranih in podpisanih sogovornikov, ki poleg osebnih izpovedi govorijo tudi o multikulturnem in multietničnem Kopru skozi čas.

Dr. Vesna Mikolič je v uvodu med drugim zapisala, da gre za "Koprčane, kot jih še ni bilo", med drugim zato, ker sogovorniki, zbrani v tem delu, ne glede na spol, starost, poklic, versko in narodnost čutijo pripadnost temu kraju in vsak na svoj način prispevajo svoj delež k njegovemu življenju, razvoju in ugledu, s čimer je knjiga pomemben zidak za razvoj Kopra. "Kultura neke skupnosti se v najširšem smislu oblikuje iz generacije v generacijo. Ta proces oblikovanja nove koprske identitete, ki smo ga po povojnih preseljevanjih tako dolgo pogrešali, se tudi s pomočjo te knjige ne bo več ustavil," je zapisala dr. Mikoličeva. Kljub dokumentarni pestrosti in natančnosti pričujoče zgodbe niso zgolj znanstveni vir in pripovedi, kakršne poznamo iz intervjujev, saj je Menihova poleg splošnih smernic uspešno spodbudila vsakega pripovedovalca, da je bil pripravljen del osebnih spominov deliti z bodočimi bralci in se bil pod zgodbo tudi pripravljen podpisati z imenom in priimkom. Knjigo, izšlo pri založbi Mediteranum, je oblikoval akademski slikar Aleš Sedmak, z arhivskimi fotografijami Kopra in okolice pa jo je obogatil fotograf, zbiralec in publicist Slobodan Simič - Sime.