Do danes je Grep za dodatno naročena dela in podražitev gradnje v Stožicah od občine prejel dobrih 19 milijonov evrov, letos naj bi mu plačali še 16,3 milijona evrov, prihodnje leto pa še 10,4 milijona. Obnovljeni Hradeckega most, ki ga je občina iz bližine kliničnega centra prestavila ob sotočje Gradaščice in Ljubljanice, bi moral občino po novembra lani podpisani pogodbi z Gradisom G stati 805.260 evrov, a je poleti občina družbi priznala za skoraj 150.000 evrov dodatnih del. Razlog za podražitev so bile spet "nepredvidene okoliščine", saj so po demontaži litoželeznega mostu ugotovili, da so ograje zaradi številnih trčenj vozil na stari lokaciji preveč poškodovane za načrtovano sanacijo.

Pol milijona za pripravljalna dela

Podobno nepričakovani in za občino zelo dragi zapleti so se dogajali tudi med gradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, o kateri smo obširno pisali včeraj, na dan pa prihaja, da bo Gradis G s tem projektom zaslužil precej več, kot so napovedovali na mestni občini. Poleg osnovne pogodbe v višini 17,7 milijona evrov in 3,2 milijona evrov dodatnih del za garažno hišo, trg in park je občina namreč z njim sklenila tudi pol milijona evrov vredno pogodbo za pripravljalna dela za bodočo prometno povezavo med garažno hišo pod Kongresnim trgom in bodočim Šumijem.

Gradis G je dobil posel brez razpisa. V občinski službi za razvojne projekte in investicije pravijo, da so dela naročili, ker so se s tem izognili rušenju in preurejanju dela garaže, ko bi bil dokončan Šumi. "S tem bi nastali dodatni stroški, med to gradnjo bi bila spet motena uporaba Kongresnega trga."

Na vprašanje, katere so bile nepredvidene okoliščine, zaradi katerih so morali naročilo nujno oddati Gradisu G in ne prek razpisa kateremu drugemu izvajalcu, so pojasnili: "Rešitve in odločitve za izvedbo nove povezave med objektom Šumi in GH Kongresni trg so bile sprejete, ko je bila pogodba z Gradisom G že podpisana. Okoliščine gradnje so naslednje: zahtevna, specifična tehnologija gradnje, pogojena z zahtevami arheologije, geomehanike, hidrologije in z drugimi tehničnimi pogoji, tudi sprejemljivi roki izvedbe, ki so vplivali na dokončanje celotnega objekta. Vse to je narekovalo edino možno gospodarno izbiro oziroma odločitev." S pogajanji brez razpisa je mestna občina Gradisu G oddala tudi skoraj 150.000 evrov vredna dela za zaščito gradbene jame ob Kazini, saj so tudi v tem primeru presodili, da bi bilo iskanje drugega izvajalca negospodarno.

Z zanimivim podatkom pa je pred časom postregel nadzorni odbor občine, ki je ugotovil, da sta bila v pogodbenem razmerju z Gradisom G za gradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom tudi Vodovod - Kanalizacija in Energetika ter da skupna pogodbena cena za vsa dela znaša 19,8 milijona evrov in ne zgolj 17,7 milijona, kot so navajali na občini. Pojasnila občine o tem, za katera dela je Gradis G prejel dodatno 2,1 milijona evrov, še čakamo.