Več kot polovica vprašanih, 55,1 odstotka, meni, da naj mandat za sestavo nove vlade dobi Janković, 29,6 odstotka jih meni, naj mandat dobi Janez Janša. Neopredeljenih je 11,4 odstotka, 3,9 odstotka vprašanih pa meni, naj mandat dobi kdo drug.

Voditelji slabo uvrščenih strank naj odstopijo

Da bi morali voditelji strank, ki so na volitvah dosegli slabe rezultate, odstopiti, meni 53 odstotkov vprašanih, 38 odstotkov jih meni nasprotno, devet odstotkov pa je neopredeljenih.

Največ vprašanih - 29,9 odstotka - je za široko koalicijo, sestavljale pa bi jo lahko Pozitivna Slovenija, SD, Lista Virant, DeSUS in SLS s skupaj 58 poslanci. Dobra četrtina - 25,4 odstotka vprašanih je za desnosredinsko koalicijo, sestavljale pa bi jo SDS, Lista Virant, SLS, NSi in DeSUS s 50 poslanci.

Bistveno ne zaostaja niti tretja, levosredinska koalicija, ki bi imela 52 poslancev Pozitivne Slovenije, SD, DeSUS in Liste Virant za katero se je izreklo 23 odstotkov vprašanih.

Pokojninsko reformo je treba sprejeti v prvih mesecih novega leta

Križanje odgovorov pokaže, da so volivci SDS in NSi za desnosredinsko, volivci Pozitivne Slovenije pa za široko koalicijo. Volivci SD so razdeljeni med široko in levosredinsko koalicijo, volivci DeSUS in SLS pa med široko in desnosredinsko koalicijo. Najbolj vsestranski so volivci Liste Virant, saj precej enakomerno podpirajo vse tri koalicije.

Anketirane so tokrat spraševali tudi po prvih ukrepih, ki se jih mora lotiti vlada, med drugim kako hitro bo treba sprejeti pokojninsko reformo. Največ, 43,9 odstotka jih meni, da je to treba storiti v prvih mesecih novega leta. Nadaljnjih 29,8 odstotka jih meni, da je časa za to eno leto. Le 7,5 odstotka jih ta rok postavlja do konca mandata nove vlade. Da pokojninska reforma sploh ni potrebna, jih je odgovorilo 12,1 odstotka.

Interventni zakon, s katerim bi zamrznili plače javnim uslužbencem, pokojnine in socialne transferje, podpira 45 odstotkov vprašanih, 49 odstotkov ga ne podpira, šest odstotkov pa je neopredeljenih.