Na Mestni občini Ljubljana pričakujejo, da bo zasebni partner Grep pomanjkljivosti odpravil še prej, tako da bi uporabno dovoljenje za tako imenovano prvo etapo parkovne ureditve, ki je danes v veliki meri že dokončana, pridobil še pred februarjem prihodnje leto. Precej več časa pa bo Grep potreboval za dokončanje parkovne ureditve v celoti, ki se bo raztezala vse do Poti spominov in tovarištva, saj mora najprej dokončati streho nakupovalnega središča. Slednje naj bi bilo po prvotnih načrtih gotovo skupaj s športnimi objekti konec junija 2010, nato so rok premaknili na jesen 2011, kasneje na leto 2012, danes pa zaradi težav s financiranjem datuma odprtja ne upa napovedati več nihče.

Grep je pred časom Mestno občino Ljubljana zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo celotne parkovne ureditve do konca avgusta prihodnje leto in projektni svet je po besedah Darje Lesjak, vodje občinske službe za razvojne projekte in investicije, njihov zahtevek odobril. Na vprašanje, kakšna zagotovila je dal Grep občini, da bo dela končal, Lesjakova odgovarja, da imajo njegovo bančno garancijo v višini enega milijona evrov, ki bi jo lahko unovčili, če se jim z družbo v prihodnosti ne bi uspelo več dogovoriti "o spremembi rokov".

Ob tem je treba poudariti, da višina te garancije, četudi odmislimo dela na strehi nakupovalnega središča, ne pokrije stroškov, ki bi jih imela občina, če bi morala sama dokončati parkovno ureditev športnega parka. Že za veliko manjši Severni park nasproti Župančičeve jame je občina namreč plačala poltretji milijon evrov.