V SNG Opera in balet so si sicer najprej želeli, da bi ob tej priložnosti izvedli naročeno slovensko delo Ljubezen kapital skladatelja Janija Goloba, a bo morala ta opera na premiero še počakati, prav tako ne bodo to Črne maske komponista Marija Kogoja, o čemer so tudi razmišljali, a je potem slednja koprodukcijsko sovpadla z Evropsko prestolnico kulture.

Ansambel se znova predstavi

Zato bo to večer krajših opernih in baletnih točk, s katerimi se bo po dolgem času na ogled ponovno postavil ves umetniški ansambel. Slišati bo odlomke iz oper Gorenjski slavček, Carmen, Slovo od mladosti in Aida, videti pa bo tudi odlomke iz baleta v nastajanju Otroci z roba resničnosti na glasbo skladatelja Igorja Stravinskega in koreografinje Kristine Aleksove ter tretje dejanje baleta Rajmonda Aleksandra Glazunova na koreografijo Mariusa Petipaja. Dirigirali bodo trije dirigenti, ki so pomembno zaznamovali zadnjih dvajset let ljubljanske Opere, Marko Gašperšič, Igor Švara in Loris Voltolini, večer pa si je režijsko zamislila Neda R. Bric.

Na končni obračun še čakajo

Ocenjujejo, da je prenova operne stavbe našo državo stala dobrih 43 milijonov evrov, toda na natančen podatek še čakamo, ker ministrstvo za kulturo še pripravlja zaključni obračun. So pa v četrtek pozornost pritegnili nekateri podizvajalci, ki so opozorili na vsesplošen problem neizplačil podizvajalcem, med njimi je tudi Map trade, ki ga je ministrstvo najelo za sanacijo pododrja in ga "pogodbeno priklopilo na SCT", kot zdaj pravijo pri Map trade in kjer trdijo tudi, da niso dobili vsega poplačila za opravljeno delo. A na ministrstvu so včeraj že zatrdili, da je podjetje, ki je izvajalo sanacijo jame odrskega stolpa po pogodbi med podjetjem in ministrstvom, dobilo izplačan ves pogodbeni znesek v pogodbenem roku.

Ministrstvo tudi pojasnjuje: "Izvajalca, SCT in Vegrad, sta doslej obračunala 90 odstotkov pogodbene vrednosti, 10 odstotkov pa bo obračunanih v skladu s pogodbo po dokončanju vseh del. Ker sta šla oba pogodbena partnerja v stečaj pred dokončanjem pogodbenih del, je ministrstvo unovčilo bančne garancije v vrednosti 10 odstotkov pogodbenega zneska. Iz zadržanih sredstev do dokončnega obračuna in unovčenih bančnih garancij je ministrstvo z drugimi izvajalci dokončalo potrebna dela in pridobilo uporabno dovoljenje konec novembra 2011." Čakajo torej na končni obračun, iz katerega bo razvidno, kolikšen del bo zajemal znesek za dokončanje del po stečaju Vegrada in SCT ter kolikšen del bo ostal za druge namene - ostale pravice investitorja, garancije za odpravo napak in poplačilo podizvajalcev.

Kakor koli, prenova neorenesančne stavbe, zgrajene leta 1892, je bila potrebna že zaradi skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, predvsem pa zaradi slabe akustike in pomanjkanja prostora. Vsaj prvi dve težavi naj bi bili odpravljeni, kar pa se tiče odrskih zmogljivosti, bodo te povsem zadovoljile baletni ansambel, nekoliko manj pa operni, ki bo ob velikih opernih produkcijah še vedno moral gostovati na drugih, večjih odrih.