Dr. Zlatica Hribar, hči župana Ivana Hribarja, je umrla 14. junija leta 2000 in vilo Zlatico zapustila državi. V oporoko je zapisala, naj bo hiša urejena ter namenjena kulturi "v spomin na očeta, ki je tako ljubil svojo domovino in Ljubljano". Vilo naj bi preuredili v "muzej bivšega ljubljanskega župana, poslanika, pokrajinskega namestnika in senatorja dr. honoris causa Ivana Hribarja".

Nekaj časa je bila vila prazna, dokler je ni leta 2002 zasedlo zasebno podjetje. Iz vile ga je "pregnalo" pisanje v Dnevniku. A dlje kot do tega ni privedlo. Dolg do župana Hribarja še vedno bil neporavnan. Leta 2006 je tedaj še poslanka Majda Širca postavila vprašanje, kaj bo z vilo Zlatico? Takratni minister Vasko Simoniti ji je odvrnil: "Sanacija vile Zlatice v Rožni dolini v Ljubljani je predvidena, a ministrstvo za kulturo za to še nima denarja. Preden bo zagotovilo denar za obnovo, naj bi pridobilo vso potrebno dokumentacijo za prenovo in spremembo namembnosti - iz stanovanjske vile v muzejski objekt."

Vila Zlatica tudi v času ministrovanja Majde Širce ni dočakala preobrazbe v muzej. Je pa prešla leta 2010 iz državnih v mestne roke.

Vse kaže, da so se zadeve naposled le premaknile. Hiša je zavarovana in ne propada. Po besedah Blaža Peršina, direktorja Muzejev in galerij Ljubljana, naj bi postopek za prenovo, ki poteka v skladu s spomeniškimi smernicami, končali v letu 2013 in do konca leta 2014 prenovili vilo Zlatico. Vanjo bodo postavili Hribarjevo zbirko, ki jo imajo v depojih, in zbirko o Hribarju, ki je bila predstavljena na gradu Podsreda. Hribarjev muzej v Ljubljani naj bi javnosti odprl vrata leta 2015, dopolniti pa ga nameravajo še z drugimi vsebinami in dogodki. Tako bo darilo naposled služilo namenu - poslednji volji dr. Zlatice Hribar. Po njej je vila dobila svoje ime. Ohranila naj bi spomin na najbolj znanega in po mnenju mnogih najboljšega župana Ljubljane v letih 1896 do 1910 - Ivana Hribarja.