Naj začnem kar z vašo uvodno tezo: trdite, da članek govori pretežno o vas, kot avtorica pa vam nisem dala možnosti odziva na obtožbe. Prispevek ni bil novinarsko poročilo, kjer bi preverjala dejstva vseh vpletenih strani, ker je to Dnevnik redno počel v svojih dnevnih izdajah ob rednem spremljanju dogajanja v FIHO. Namen članka je bil komentirati problematiko razdeljevanja loterijskega denarja, ki se vleče že mnogo let.

Ob tem pravite, da bi se s pogovorom z vami "izognila tudi objavljanju neresničnih informacij, npr. da sem predsednik nadzornega sveta FIHO in neobstoječega Nacionalnega združenja socialnega varstva". Številne funkcije, med drugim tudi obe, ki ju omenjate, vam je pripisala protikorupcijska komisija v svojem poročilu leta 2010, sama sem jih le povzela, vzamem pa na znanje, da se je morda komisija motila oziroma da teh funkcij ne opravljate več. Ne drži pa vaša trditev, da sem vam očitala, da ste preveč aktivni, ker o tem v mojem članku sploh ni bilo govora.

Nadalje pravite, da "je še hujša obtožba, da sem trideset let s pomočjo političnih veljakov nemoteno prejemal denar za delovanje invalidskih organizacij (IO). Namerna laž ali ne, kaže na popolno nepoznavanje delovanja IO." Ugotavljam, da ste ponovno obrnili moje besede, saj sem zapisala, da ste "do lastninjenja loterije trideset let vodili invalide v Svetu invalidskih organizacij Slovenije (SIOS), tudi z izdatno podporo takratnih političnih veljakov, in iz tega naslova ves ta čas nemoteno in brez posebnega nadzora prejemali denar za delovanje invalidskih organizacij". Razlika med obema citatoma je vsakemu dobronamernemu bralcu očitna, mar ne?

Nadalje me soočate s podatkom, da "v fundaciji sploh niste član niti invalidske niti humanitarne komisije, ki odločata o razporeditvi sredstev". O tem sicer sploh nisem pisala, a če ste to vprašanje že načeli, so dejstva naslednja. Drži, da to niste več, morda ravno zaradi številnih očitkov, ki ste jih bili vsa ta leta deležni z različnih naslovov. A dolgo ste bili član sveta fundacije FIHO, predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije, trenutno pa ste še vedno predsednik komisije za akte pri FIHO, ki med drugim pripravlja oziroma popravlja akte o notranjem nadzoru. In še vedno so člani sveta FIHO predsedniki društev invalidov, ki so združeni v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije NSIOS njegov predsednik pa ste vi. Ob tem je zanimivo, da je bila po smrti dosedanjega direktorja FIHO nedavno na mesto v.d. direktorja imenovana Tatjana Brumnič Smrekar. Poznamo jo kot vašo dolgoletno tesno sodelavko, na ta položaj pa ste jo predlagale invalidske organizacije. Tatjana Brumnič Smrekar je namreč tudi poslovna sekretarka Zavoda invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS) tudi tukaj vas najdemo v funkciji njegovega predsednika. Zavod ZIPS ima svoje prostore na Linhartovi 1 v Ljubljani, kjer domujeta tudi NSIOS in Društvo distrofikov Slovenije (tudi slednjega vodite vi).

Pripisali ste mi, da sem zapisala, da ste ostanek socializma. Moje besede ste spet obrnili, saj sem zapisala nekaj povsem drugega, in sicer: "Četudi je Šuštaršičev 'režim' danes videti kot osamelec iz časov socializma, pod njegovim vodstvom še vedno učinkovito funkcionira."

Za vaše preostale demantije na račun drugih inštitucij, denimo ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije RS, Računskega sodišča..., pa bodo sogovorniki drugi.

Ingrid Mager, novinarka Dnevnika