In to je to, spoštovani gospe Janja Štrigl in Tadeja Mravljak, ne verjamem vama! Pa tudi sama sem opazila, da sta se v komentarju mojega članka nekaterim problemom izmaknili, nekaj zamolčali, nekaj zmanipulirali. In četudi nisem strokovnjakinja, znam razločiti med relativnim in absolutnim; ob dograditvi TEŠ6 ne bomo dihali relativno boljšega zraka, ampak absolutno slabši zrak, kot ga sedaj oziroma kot bi ga ob obnovitvi TEŠ4 in TEŠ5. Tudi znam uvideti razliko med velikostjo izgube plodne zemlje v primeru izgradnje ceste F2 oziroma F6 kot primernejše in cenejše variante.

V javnosti se je pojavilo že toliko pomislekov in dvomov o gradnji TEŠ6, da se čudim, da računsko sodišče zadeve še ni vzelo v presojo, in toliko sumov o korupciji ob gradnji TEŠ 6, da bi po mojem te domneve morala obravnavati protikorupcijska komisija in nacionalni preiskovalni urad! In zakaj javnosti še ni predstavljeno poročilo Pricewaterhousa o TEŠ6 in zakaj informacijska pooblaščenka ne dovoli objave študije Evonika?

Utemeljitev, da gre za poslovno skrivnost, mene ne prepriča; varovanje poslovne skrivnosti je razumljivo v času, ko se na razpis za neko delo prijavi več podjetij - v tem je podjetje, ki bo tehnološko opremilo TEŠ6, že izbrano! Za kakšno skrivnost torej gre? In skrivnosti pred kom? Pred državljankami in državljani, ki bomo te "skrivnosti" drago plačevali - ne le finančno, temveč tudi s svojim zdravjem! Je narejena študija o vplivu izpustov iz TEŠ6 na zdravje ljudi, predvsem prebivalcev Šaleške doline? O tem javnosti ni znana nobena študija! Graditi so začeli brez gradbenega dovoljenja - ves čas sta javnost in država postavljeni pred izvršena dejstva. Vsa ta vprašanja in "skrivnosti" porajajo vedno več dvomov! Zato zagovornikom gradnje TEŠ6 preprosto ne verjamem!

Med pravkar izvoljenimi strankami v parlament sicer glede dograditve TEŠ6 ni razlike: vse so za dograditev. Vendar je mogoče domnevati, da tudi prebivalci Šaleške doline vse bolj sami razmišljajo s svojo glavo, za kaj pravzaprav gre. To sklepam iz tega, da je bil na pravkar minulih volitvah v Dolini v parlament izvoljen Jakob Presečnik in ne "favorit", v gradnjo TEŠ6 neposredno vpleteni dr. Uroš Rotnik - čeprav oba na listi SLS! (Tako g. Rotnik ne bo mogel "pomagati" stranki SLS, kakor je bil pred volitvami sam napovedal!)

Vprašanje, ali dograditi TEŠ6 ali ne, zadeva nas vse, državljanke in državljane - ne le po finančni plati, temveč mnogo bolj z vidika vprašanj ekologije in predvsem našega prihodnjega razvoja. Kakšno deželo želimo imeti? Zdaj glede tega vprašanja ni nobene skladnosti, recimo prav v primeru Šaleške doline: gradnja TEŠ6 in hkratno planiranje turistične dejavnosti v isti regiji pač ne gresta skupaj! Vprašanje, kako bomo živeli, torej ostaja odprto. Še posebej to vprašanje zadeva prav prebivalce Šaleške doline! Naj ponovim, kar sem tudi zapisala v svojem članku: "Šaleška dolina je plačala svoj 'davek' za nas, za to, da imamo električno energijo, čas je, da se tudi njeni prebivalci zavedo, da si zaslužijo čisto okolje, nove visokokvalificirane in kvalificirane zaposlitve (s proizvodnjo elementov za zeleno energijo!) in da torej prenehajo verjeti v to, da je zanje najboljše izkoriščanje rudnika slabega lignita." Očitno se to ozaveščanje že dogaja!

Spomenka Hribar