Čeprav so tako v javnosti zaokrožili številni bolj ali manj posrečeni predlogi, pa komisija za poimenovanje naselij in ulic mestne občine Ljubljana o predlogih še ni razpravljala, bo pa to storila še do konca letošnjega leta, pri čemer bo dokončni predlog na mizo občinskega sveta najverjetneje prispel do pomladi.

Razpravo o novem poimenovanju ceste so v komisiji preložili zaradi predčasnih volitev, saj se v času pred razpisom volitev zaustavi preimenovanje ulic in cest, da ne bi prišlo do zapletov pri sestavi volilnega imenika, pojasnjuje strokovni sodelavec komisije Jan Skoberne, na katerega nas je po pojasnila napotila predsednica komisije Milena Mileva Blažič. Obenem Skoberne dodaja, da so upoštevali tudi odločitev ustavnega sodišča pri vzpostavitvi prejšnjega stanja. Tako je sedaj republiški zavod za rehabilitacijo, ki je bil edini objekt na Titovi cesti, vnovič na Tomačevski cesti, medtem ko trasa med novim krožiščem pri Žalah, ki pelje mimo stadiona do tomačevskega krožišča, ostaja nepoimenovana.

Čeprav bo komisija o predlogih še razpravljala, pa bo najverjetnejše novo poimenovanje Štajerska cesta za celotno traso od žalskega krožišča do Črnuč. S to rešitvijo bi bilo po Skobernetovih navedbah treba na novo oštevilčiti enajst zgradb, pri čemer se v takih situacijah navadno obstoječi številki prišteje sto ali dvesto, saj se vselej trudijo v preštevilčenje zajeti čim manj prebivalcev, ki morajo po tem spreminjati svoj naslov.

Poimenovanje Štajerska cesta pa najverjetneje tudi ne bo vnovič razplamtelo strasti, kot se je to zgodilo pri Titovi cesti. Skoberne namreč meni, da je ustavno sodišče s svojim aktom "zamrznilo kakršno koli razpravljanje o zgodovini, zato bi bilo nadaljevanje te razprave nesmiselno". To pomeni, da predlogi, kot denimo da bi se cesta poimenovala po astronavtu Titovu, najverjetneje ne bodo uspešni.