Kociper si je zamislil medgeneracijsko središče, ki ga je umestil v Zgornjo Šiško, v sosesko, ki jo oklepajo Celovška, Šišenska in Vodnikova cesta ter obvoznica. To območje je izbral, ker je v Ljubljani po njegovih podatkih oskrba starejših ljudi z domovi za starejše najslabša v Sloveniji. Pojasnil je, da je v Mestni občini Ljubljana v obstoječih domovih za starejše prostora le za 40 odstotkov populacije, ki oskrbo v teh domovih potrebuje. Poleg tega po njegovi raziskavi v Sloveniji na sploh zaostajamo četrt stoletja za razvitimi evropskimi državami glede na to, kako razumemo in uresničujemo koncept oskrbe starih ljudi.

Zato predlaga medgeneracijski center, kjer so dom za starejše občane v obliki gospodinjskih skupnosti, paliativna oskrba, začasna nega, dnevno varstvo starejših ljudi, oskrbovana stanovanja, izobraževalno središče odraslih, otroški vrtec, restavracija, večnamenska dvorana, kapela, frizer in druge storitve. Z zgostitvijo tovrstnih storitev Kociper pričakuje večjo vključenost starejših pri vsakdanjem življenju, ker "danes stari ljudje veliko časa sami ždijo doma".

"Toda ključno je, da ponudimo možnost sodelovanja, ljudi namreč ne smemo siliti v to. Zato sem pri svojem projektu upošteval dejstvo, da moramo ljudem omogočiti umik v intimo, hkrati pa morajo imeti na voljo različne socialne programe, ko si jih zaželijo oziroma ko jih potrebujejo," je razložil Kociper.

Ideja o medgeneracijskem središču, ki jo je Kociper popisal tudi v knjigi Medgeneracijsko središče Zgornja Šiška v Ljubljani, urbanistična zasnova in idejni načrt, za zdaj ostaja še zgolj na papirju. Vendar Kociper upa, da bo mestna občina prepoznala številne prednosti tovrstnega središča in se odločila za gradnjo. Pri tem velja omeniti, da je mladi arhitekt objekt medgeneracijskega središča umestil na območje, kjer je potreben in ki je po zdaj veljavnem prostorskem načrtu že namenjen gradnji domov za starejše občane.