Društvo Bralna značka Slovenije je odlikovanje prejelo tudi za prispevek h kulturi slovenskega duha, znanja in ustvarjalnosti, je zapisano v utemeljitvi nagrade. Bralna značka je bila prvič podeljena leta 1961 v Kotljah na Koroškem. Takrat je delovala v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, zdaj deluje kot samostojno društvo, vendar še vedno z močno zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine.

Že takoj v prvem desetletju se je Bralna značka razširila po vsej Sloveniji. Če so v začetku brali za Prežihovo bralno značko, danes mladi berejo za 50 različnih bralnih značk, posvečenih različnim vsebinskim sklopom. V Bralno značko je vključenih kar 99 odstotkov osnovnih šol in 65 odstotkov osnovnošolcev.

Bralna značka se je ves čas razvijala kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti, vendar je drugače pritegovala mlade bralce. Gibanje je uspevalo izoblikovati motivacijske pristope, ki so se izkazali kot uspešni. Čeprav je bila Bralna značka sprva namenjena predvsem osnovnošolcem, je našla pot tudi v vrtce in srednje šole, prijela se je med Slovenci v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, program bralne značke poznajo tudi otroci Slovencev, ki živijo po svetu. Postala je "blagovna znamka" Slovenije, s katero se Slovenci samozavestno postavljamo tudi na mednarodnih strokovnih srečanjih.

IEDC - Poslovna šola Bled prejme zlati red za zasluge tudi za svoj prispevek k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in posredovanjem najnovejših strokovnih znanj, piše v utemeljitvi.

IEDC - Poslovna šola Bled ima svoje začetke v letu 1985, v 25 letih pa je postala vodilna mednarodna poslovna šola v regiji in ena izmed najuglednejših v Evropi. Pri njej deluje tudi Mednarodno združenje poslovnih šol iz srednje in vzhodne Evrope, ki je preraslo v globalno mrežo 200 poslovnih šol iz 50 držav Evrope, Azije, Afrike in Latinske Amerike.

Poslanstvo šole je že dolgo časa postati center odličnosti ne samo na področju poslovnega izobraževanja, ampak tudi kot pomembno mednarodno poslovno srečevališče ter gibalo sprememb v Sloveniji in v drugih državah. Bila je ena prvih šol v svetu, ki je v svoje programe vključila etiko. Pri šoli delujejo tudi različni strokovni centri, ki se ukvarjajo z vprašanji trajnostnega razvoja, voditeljstva, raziskovanja, inovativnosti in ustvarjalnosti mladih. Šola se je uveljavila tudi kot eden vodilnih inovatorjev na področju učenja od umetnosti.

Število udeležencev njenih programov danes že presega 55.000, diplomanti njenih daljših programov prihajajo iz 66 držav in jih je skupaj že 3454. V njenih študijskih programih je sodelovalo več kot 160 profesorjev s poslovnih šol po vsem svetu ter vrsta vidnejših gospodarstvenikov in politikov. Pri šoli v okviru mednarodnega združenja poslovnih šol CEEMAN deluje tudi Mednarodna akademija za profesorje managementa iz vsega sveta. Šola je doslej za svoje delo prejela številna strokovna priznanja.