"Ubijanje živali nikoli ni prijazno,“ je besede Paula Meeuwissna, direktorja klavnice Vitelco, navedel BBC. Dodal je, da to, kar počnejo, počnejo na "živalim najbolj prijazen način“. Njegova klavnica, ki je druga največja v Evropi, živali pred zakolom uspava že od leta 2008. Pred tem so za potrebe judovske in muslimanske skupnosti živali ubijali brez uspavanja, a so postopek zakola zaradi pritiska javnosti spremenili.

Veterinarji: Obredni zakol je nesprejemljiv

Združenje evropskih veterinarjev je že leta 2002 izjavilo, da je ubijanje živali pri zavesti nesprejemljivo. Poudarili so, da izjemne okoliščine pri tem ne obstajajo. "Z obrednim zakolom smo prenehali, ker ta ideja ni bila primerna za nas,“ je odločitev za uspavanje živali pred zakolom pojasnil Meeuwissen. Dodal je, da so njihove stranke zelo kritične glede proizvodnje mesa in da tudi vse večje trgovinske verige ne sprejemajo več mesa živali, ki so bile zaklane pri zavesti.

BBC poroča, da na policah trgovin na Nizozemskem še vedno pristane veliko mesa živali, ki so ubite v skladu z judovsko tradicijo – šekita. Meseca decembra naj bi nizozemski parlament sprejel zakon, s katerimi bi tak način zakola živali popolnoma prepovedali.

Foto: Daylife

Judovska in muslimanska skupnost temu močno nasprotujeta. Trdita, da zakol živali na takšen način kot ga izvajajo oni, ni nehuman in da bi nizozemski parlament s sprejetjem zakona kršil njihovo pravico do svobodnega verskega izražanja. Njihovi zakoni namreč zahtevajo, da je žival pred zakolom zdrava in nepoškodovana.

Šekita zahteva, da se vrat živali prereže z ostrim kirurškim nožem. S tem se prereže vse glavne arterije in žival umre zaradi izkrvavitve. Privrženci takega ubijanja trdijo, da žival tako ali tako takoj izgubi zavest in da gre pravzaprav za ubijanje nezavestne živali, poroča BBC. Privrženci novega zakona se s to obrazložitvijo ne strinjajo.

V Sloveniji je obredni zakol dovoljen

Pogovori o tej temi pa so po svetu sprožili mnoge spore. V ZDA je namreč obredni zakol v aktu iz leta 1958 opredeljeno kot human način ubijanja živali. V številnih drugih državah pa je razumljen ravno obratno in zato prepovedan. V Evropski uniji je na primer omamljanje živali pred zakolom obvezno od leta 1979; veliko članic pa dovoljuje določena odstopanja za posamezne verske skupnosti. V Sloveniji je na primer zakol živali dovoljen z dovoljenjem Vursa.