Tako na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot na ZPIZ pravijo: "Glede dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga posamezniki prejemajo od ZPIZ, ni zaradi nove socialne zakonodaje nobenih sprememb."

Na ZPIZ so pojasnili, da je dodatek za pomoč in postrežbo mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč. Pravica do dajatve pa je pogojena z določenim statusom osebe in predhodnim mnenjem izvedenca zavoda, da je tej osebi za opravljanje osnovnih življenjskih potreb neogibno potrebna stalna pomoč in postrežba drugega ali da gre za osebo, ki ji ta pravica po zakonu pripada zaradi določenih zdravstvenih okoliščin.

Vprašanj veliko, odrekanja malo

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo lahko, so našteli na ZPIZ, pridobijo: uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine; slepi ali slabovidni zavarovanci, ki so sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati samostojno poklicno dejavnost; zavarovanci, ki oslepijo ali postanejo slabovidni v času trajanja delovnega razmerja ali opravljanja samostojne poklicne dejavnosti; osebe, ki so kot uživalci pokojnine oslepele; slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda oziroma po upokojencu, in nepokretni zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana za najmanj 70 odstotkov, ki so zaposleni primerno svojim delovnim zmožnostim, vendar najmanj s polovico polnega delovnega časa.

Na ZPIZ pa so še dodali: "Zmanjšana zmožnost premikanja za 70 odstotkov obstaja pri tistih zavarovancih, ki se zaradi prizadetosti okončin ali ostalega gibalnega sistema kljub pomoči ortopedskih pripomočkov oziroma brez njih (ker jih ni mogoče aplicirati) lahko le z veliko težavo premikajo."

Sprememb pri prejemanju dodatka za pomoč in postrežbo prek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje torej ni. Za mnoge upokojence pa novosti pri varstvenem dodatku pomenijo velike spremembe. Vodja službe za odnose z javnostmi na ZPIZ Brane Kokot je povedal, da vsak dan prejmejo precej vprašanj zavarovancev, kako bo po novem. Kljub temu so se doslej tej pravici, ki se prenaša v sistem socialnih transferjev in s tem postaja vračljiva, odpovedali le redki, je dejal Kokot.

Čas za premislek do konca leta

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa upokojence obveščajo: "Prejemnikom varstvenega dodatka ni treba za nadaljnje prejemanje zaradi uveljavitve nove zakonodaje storiti ničesar. Center za socialno delo bo v prvih treh mesecih prihodnjega leta, torej do 31. marca 2012, sam preveril, ali so do varstvenega dodatka še upravičeni ali ne in v kakšni višini." A od novega leta dalje bo ta pravica podvržena omejitvi dedovanja: "Prejemnikom varstvenega dodatka v času življenja tega prejemka ne bo treba vračati, če bodo po smrti zapustili določeno premoženje in tudi njihovi dediči ne bodo socialno ogroženi, pa bodo dediči premoženja ta prejemek morali vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek omejila. Prejemniki varstvenega dodatka, ki so lastniki nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati, podariti…) ali obremeniti." Tisti, ki varstvenega dodatka po novem ne želijo prejemati, to do konca letošnjega leta lahko sporočijo ZPIZ, so dodali.

Na ministrstvu so opozorili, da se po novem bistveno povišuje višina varstvenega dodatka za večino prejemnikov, ker bo vezan na dohodek in premoženje in ne več na zavarovalno dobo. Prejemali ga bodo tudi upokojenci, ki izpolnjujejo starostni pogoj (ženske, starejše od 63 let, moški, starejši od 65 let), ki ga doslej niso mogli, na primer kmečki upokojenci in obrtniki, ki so bili zavarovani za manjši obseg. Ti pa bodo po novem na podlagi varstvenega dodatka lahko v primeru kroničnih zdravstvenih težav prejemali tudi dodatek za pomoč in postrežbo kot socialni transfer. Na ministrstvu so nam pojasnili, da ta dodatek (nasprotno od varstvenega dodatka po novem sistemu) ne spada v kategorijo vračljivih prejemkov.