Na Univerzi v Mariboru bodo v študijskem letu 2012/2013 razpisali 1176 manj mest kot doslej, od tega 863 na rednem in 313 na izrednem študiju. Ker je v prejšnjih letih ob prvem vpisu ostalo veliko mest nezasedenih, zmanjšanje vpisnih mest naj ne bi vplivalo na omejitve vpisa.

Po besedah rektorja Danijela Rebolja so se za zmanjšanje števila vpisnih mest odločili predvsem zaradi velikega razkoraka med razpisanimi mesti in dejansko zasedenimi mesti ob prvem vpisu. "To je korak v pravo smer, če želimo dvigniti kakovost študija. S tem bodo namreč dosegli, da bomo vpisovali študente, ki so motivirani za študij," je pojasnil.

Za zmanjšanje števila vpisnih mest s 96 na 86 se je odločila tudi medicinska fakulteta, pa čeprav jo je minister za zdravje Dorjan Marušič pozval, naj zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji povečuje vpis. Dekan Ivan Krajnc je poudaril, da večjega števila študentov ne morejo finančno pokriti. Ob tem je ponovil, da je medicinska fakulteta izredno nezadovoljna z novim načinom financiranja fakultet, saj bo po novem izračunu v letih 2011 in 2013 dobila za 1,8 milijona evrov manj priliva.

Odvzem denarja ostalim fakultetam

Upravni odbor univerze je namreč oktobra sprejel sklep o prerazporeditvi finančnih sredstev med fakultetami, po katerem so finančno najbolj podhranjenim fakultetam zagotovili denar tako, da so preostalim vzeli del denarja. Po mnenju senata medicinske fakultete to ni pravično in po besedah Krajnca ogroža kakovost študija, zato je fakulteta celo zagrozila z odcepitvijo od univerze.

Nezadovoljni s financiranjem so tudi na ekonomsko-poslovni fakulteti, pa tudi na fakulteti za energetiko s sedežem v Krškem. Kot je na današnji seji senata povedal dekan slednje Andrej Predin, imajo velike težave zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja pedagoškega kadra, saj univerza ne dovoli novih zaposlitev, ministrstvo pa jim je omejilo še število honorarnih sodelavcev. Zato bodo 14. decembra protestno prekinili delo na fakulteti. Prekinitev naj bi trajala, "vse dokler se ne vzpostavijo normalne razmere na fakulteti".

"Dejstvo je, da je sredstev manj. Zato se moramo začeti prilagajati," mu je odgovoril rektor. Rešitev vidi v racionalizaciji študijskih predmetov in večji pomoči s strani fakultete za strojništvo ter fakultete za računalništvo in informatiko. "Minili so časi ekspanzije fakultet. Zdaj moramo poiskati optimum," je bil jasen.

Senat univerze je danes tudi odobril program novoustanovljenega univerzitetnega centra za razvoj kakovosti, podelitev naslova častni doktor fiziku Siegfriedu Grossmannu ter omejitev mandata prorektorju za študentska vprašanja na največ štiri leta.