Prisilno poravnavo družbe je že avgusta, ko se je zaključilo glasovanje, podprlo zadostno število upnikov, a je konkurent omenjene družbe Telekom Slovenije kot eden od upnikov na mariborsko sodišče vložil ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave. V Telekomu so bili sicer prepričani, da je verjetnost za uspešno prisilno poravnavo majhna, ter da bi si upniki T2 od stečaja lahko obetali večje poplačilo zapadlih terjatev kot v primeru prisilne poravnave.

Sodišče pa Telekomovi zahtevi ni ugodilo, čeprav je bilo na njihovi strani deloma tudi izvedensko mnenje finančnega izvedenca Draga Dubrovskega. Ta je oktobra dejal, da načrt finančnega prestrukturiranja T2 ni na tako trdnih nogah, da bi lahko brezpogojno zatrdil, da bo predlagana prisilna poravnava lahko uspešna. Problematični se mu zdijo predvsem načini poplačila, ki temeljijo predvsem na obljubljenem dobičku v naslednjih desetih letih in to kljub temu, da doslej družba z dobičkom še nikoli ni poslovala.

Po vsej verjetnosti sledi pritožba

V Telekomu so za STA povedali, da so z odločitvijo seznanjeni, vendar dokončne odločitve, kako se bodo odzvali, še niso sprejeli. A hkrati dodajajo, da se bodo najverjetneje pritožili. Z odločitvijo sodišča se je tako na prvi stopnji zaključil postopek prisilne poravnave družbe T2, ki se je pričel 13. januarja letos. Že do 16. avgusta je za prisilno poravnavo glasovalo 100 upnikov, ki skupaj predstavljajo dobre tri četrtine priznanih ali verjetno izkazanih terjatev.

"Odločitev sodišča je dejansko pritrdila našim dosedanjim navedbam. Verjamem, da smo zaupanje upnikov, ki so že avgusta letos glasovali za prisilno poravnavo, upravičili predvsem z uspešnim poslovanjem, ki ga potrjujemo že vse od začetka postopka prisilne poravnave," je ob odločitvi sodišča povedal direktor družbe T2 Uroš Rožič.

Ob tem je poudaril, da gre posebna zasluga za uspešno zaključen postopek prisilne poravnave naročnikom T2, ki so ves čas postopka zaupali v družbo. "Radi bi se zahvalili našim naročnikom in jim v tej točki zagotovili, da si bomo še naprej prizadevali za konkurenčne razmere na slovenskem trgu, ki bodo zagotavljale visoko kakovostne storitve in Slovenijo ohranjale med razvitejšimi državami na področju telekomunikacij," je še dejal Rožič.

Kot je poudaril, je letošnje poslovanje že od pričetka prisilne poravnave stabilno. Število naročnikov narašča, kar se odraža tudi v rasti prihodkov. Od pričetka postopka prisilne poravnave pa do konca oktobra so ustvarili 40,4 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,3 milijona evrov prostega denarnega toka, ki ga bo družba lahko namenila poplačilu upnikov in nadaljnjim investicijam. V tem času so v T2 pridobil več kot 20.000 novih naročnikov.