Najprej je to pokazalo število prijav invencij in inovacij, ki se je letos povzpelo na 235, nato pa še nagrajenci za najbolj inovativne storitve in proizvode.

To so podjetje Domel, ki je za uporabniku prijazno elektroniko za krmiljenje EC motorjev prejelo nagrado za najboljši inovativni proizvod, podjetje MESI je prejelo nagrado v kategoriji najboljši inovativni proizvod start-up podjetja, in sicer za inovacijo avtomatski merilnik gleženjskega indeksa, mag. Marko Čenčur je z inovacijo metoda zatemnjevanje varčnih žarnic postal letošnji najbolj inovativen posameznik, inovacija BREENGA - brand engaging games podjetja Mandatela je letošnja najbolj inovativna storitev, za najbolj inovativno storitev start-up podjetja pa je bila razglašena inovacija sistem programske in strojne opreme za inteligentni monitoring energetske porabe EIC, ki so jo razvili v podjetju Uporabna energetika.

V kategoriji skupina avtorjev ali raziskovalno- razvojna institucija je nagrado prejela doc. dr. Dušana Findeisen, in sicer za inovacijo Univerza za tretje življenjsko obdobje. V okviru foruma so podelili tudi nagrado za najboljši poslovni model, ki je šla tokrat v roke družbi BTC za EKOINDEKS - poslovni model za vrednotenje in spremljanje odnosa do okolja in širše družbe, strokovna komisija pa je letos prvič podelila tudi priznanje za visoko raven odličnosti v intelektualnem kapitalu prijavljenih inovacij.

Zlato priznanje je prejel Pipistrel za štirisedežno potovalno letalo Panthera z modularnim pogonom, srebrno priznanje si je prislužil Inštitut Jožefa Stefana za sistem Pedius za računalniško evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav, bronasto priznanje pa je za inovacijo wFoil prejelo podjetje V Navtik, Napredne Navtične Tehnologije.

Slovenija torej ima ustvarjalni in inovativni potencial, h kateremu vse bolj prispevajo mlada podjetja, ki so letos dobila svojo tekmovalno kategorijo. O pomenu nagrade za najbolj inovativni proizvod v tako zgodnji fazi fazi in kaj od nje pričakujejo, smo se pogovarjali z Jakobom Šušteričem, direktorjem podjetja MESI.

Kakšna potrditev je za vas nagrada, ste jo pričakovali?

Vsaka nagrada, ki jo dosežemo z našim delom v razvoju in pri trženju, je velik dosežek in celotni ekipi vliva potrebno samozavest in suverenost pri doseganju ciljev, ki si jih postavimo skupaj. Ocena strokovne komisije, da je naš avtomatski merilnik gleženjskega indeksa (ABPI MD) najbolj inovativen produkt med start-up podjetji pa je dodatno potrdilo o resnični potrebi po uporabi takšne naprave za diagnozo perifernih žilnih bolezni. Nagrada je poleg mnenj zdravnikov dokaz, da je potrebno opravljati preventivno diagnozo periferne arterijske bolezni in s tem omogočiti kvalitetnejše življenje mnogim ljudem, kar pa z uporabo naše naprave zagotovo omogočamo.

Nagrade smo si vsekakor želeli, nismo pa je pričakovali, kajti v Sloveniji je trenutno kar nekaj zelo uspešnih start-up podjetij z zelo inovativnimi produkti ali storitvami. Ker se s temi podjetji pogosto srečujemo in poznamo njihovo delo, bi bilo pričakovati nagrado preveč samozavestno, kar lahko ob prepogostem razmišljanju pripelje do trenutka, ko svoje inovacije več ne izboljšuješ, kot bi jo lahko. Si pa vsekakor štejemo v čast, da je naš produkt z vidika inovativnosti presegel produkte sorodnih start-up podjetij.

V čem se kaže inovativnost produkta?

Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa je medicinska naprava za hitro in natančno diagnozo periferne arterijske bolezni. Enostavneje, medicinska naprava meri pretok krvi skozi arterije na nogah, tako da hkrati izmeri krvni tlak na roki in obeh gležnjih. Če je tlak na nogi nižji kot na roki, je gleženjski indeks manjši od 1, torej je arterija na tej nogi je zamašena. Naprava zamenjuje in izboljšuje meritev gleženjskih indeksov s trenutno rabljeno Dopplerjevo ultrazvočno metodo. Meritev z ABPI MD opravlja medicinski tehnik in traja le 3 minute, medtem ko z Dopplerjevo ultrazvočno sondo meritev traja 30 minut in jo mora opravljati zdravnik. Poleg boljše časovne in stroškovne učinkovitosti merilnik zaradi hkratnih meritev tlakov na vseh okončinah izključuje napako meritve zaradi nihanja krvnega tlaka in zunanjih motenj.

Kako vam je pri razvoju produkta pomagalo podjetniško podporno okolje?

Podjetje je član Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, kjer smo poleg poslovnih prostorov deležni tudi srečanj z izkušenimi slovenskimi podjetniki ter mentorstva zaposlenih v inkubatorju. Pri pridobivanju finančnih sredstev si pomagamo z razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in osebnimi posojili, vendar se nadejamo pridobiti strateškega investitorja ter tako zagotoviti trajnostni razvoj podjetja ter lažje izdelovanje in tržno umeščanje načrtovanih izdelkov.

Kako boste lahko izkoristili nagrado? Kje imate več priložnosti, doma ali v tujini?

Nagrado bomo uporabili kot enega od argumentov pri prodaji naprave na slovenskem trgu. Z njo bomo prav tako okrepili samozavest ekipe, da bodo cilji še hitreje in učinkoviteje doseženi. Trenutno je naš ciljni trg Evropska unija, vključno z Slovenijo. Ko pridobimo vsa potrebna dovoljenja, pa si želimo z inovacijo vstopiti na ameriški in ruski trg.

Pogovor je v celoti na www.gazela.com.