Vdajanje letargiji

Toda ni največji problem v tem, kar ti programi ponujajo in predvidevajo, največji problem vidim v tem, česa v teh programih ni oziroma je - po moji presoji - povsem napačno postavljeno oziroma predvidevano! Ker smo pri nas že tako daleč, da je tudi stroka, ali bolje "stroka" sama "prestreljena" z lobističnimi ali celo mafijaškimi (to je sprepletenost politike in privatnega interesa) mrežami, moraš paziti, komu verjameš, kateri strokovnjaki res delujejo po strokovnih merilih in seveda po etičnih merilih stroke in kateri ne. Sama - ki nisem energetik, sem pa državljanka, ki me skrbi, kako bomo morda že danes sprejeli nepopravljive odločitve - se opiram na spoznanja strokovnjakov, ki sem jih spoznala kot take in predvsem kot moralne osebe.

Vprašanje Kaj nas čaka? namreč ne meri le na to, kaj nas čaka naslednja štiri leta, gre za vprašanje, kaj nas čaka v daljši prihodnosti, recimo v štiridesetih in več letih - in o tem bo prihodnja pozicija, ki jo bomo izvolili na volitvah, odločala prav v teh naslednjih štirih letih. Oziroma še prej!

Če je le mogoče, se stranke izognejo vprašanju: dokončati gradnjo TEŠ6 ali ne. Vse stranke, ki so po predvidevanjih anket javnega mnenja favoritke oziroma bodo prišle v parlament, podpirajo nadaljevanje gradnje TEŠ6. Tako SD, ki se bo v zgodovino vpisala - če že ne zaradi česa drugega - zaradi mencanja in zaradi brezrezervne podpore (s častno izjemo dveh njunih poslancev) odločitvi za gradnjo te sporne, ekonomsko, socialno, okoljsko in pregrešno drage gradnje. Če bi pred tremi ali vsaj dvema letoma zaustavili gradnjo TEŠ6 oziroma sredstva preusmerili v obnovo TEŠ4 in TEŠ5, bi bili stroški vsekakor nekajkrat manjši!

Večina drugih strank se vdaja letargiji: gradnja je šla že predaleč! SDS abstraktno govori o pametnih rešitvah in več delovnih mestih. Toda veliko bolj "pametna rešitev" bi bila, če bi več delovnih mest pridobili s tem, da bi se šaleška industrija preusmerila v proizvodnjo tehnične opreme za pridelavo zelene energije. Nekatere stranke se sklicujejo na to, da bi bila zaustavitev gradnje TEŠ6 predraga. Toda že samo kuponi za izpust na CO2 bodo v naslednjih štirih desetletjih stali Slovenijo več kot izgradnja TEŠ6 - da ne govorimo o nepopravljivi okoljski škodi in zacementirani prihodnosti, ki jo prinaša TEŠ6.

Tisoč in ena korist ozkega kroga ljudi

In kakšna je alternativa izgradnji TEŠ6 - saj je jasno, da bomo elektriko potrebovali! Posodobitev blokov TEŠ4 in TEŠ5, ki bi skupaj dajala več električne energije kot novi "nadomestni" blok TEŠ6. In to bi dobili za desetkrat manjšo ceno. Dolgoročno (po letu 2023 in 2028) pa bi bili manjši tudi izpusti - torej bi bili stroški za kupone na dolgi rok tudi manjši. In seveda: z dodatnimi hidroelektrarnami (zdaj se denar slovenskih rek zliva v Pako, če se izrazim metaforično), z drugo obnovljivo energijo, z učinkovito rabo energije - vse to bi nam prineslo dovolj električne energije po nižji ceni in z manjšo škodo na okolju. Cena električne energije iz TEŠ6 bi bila še enkrat dražja od recimo hidroenergije pa tudi od energije iz obeh posodobljenih blokov 4 in 5! To pa naj bi seveda plačevali potrošniki in gospodarstvo prek računov za porabo elektrike!

In zakaj to ne gre, zakaj si HSE tako krčevito prizadeva za izgradnjo tega monstruma, ki nas bo še desetletja izžemal in zastrupljal? Predvidevam, da zaradi osebnih koristi šaleškega lobija, zaradi provizij, zaradi tisoč in ene koristi ozkega kroga ljudi, ki so povezani tudi s politiki (ali tudi njim kaj kapne?) in ki pravzaprav držijo vso državo v šahu. Zato ne razumem, da Računsko sodišče ne vzame v pretres problema TEŠ6!

Vendar pri TEŠ6 ne gre le za finančna sredstva, temveč za način življenja prebivalcev vse države v prihodnjih desetletjih. Ne razumem tega, da je "skrivanje" neke pogodbe ali omejevanje dostopa do študije nad javnim interesom, ki je nedvomen prav v vprašanju o tem, kako bomo živeli, kaj bomo dihali in kje bodo potekale ceste. Gre za sporno traso Velenje-Šentrupert na tretji razvojni osi.

Osebni interesi in cesta za indonezijski premog

Kajti tudi te se je "polastil" šaleški lobi! Civilna iniciativa Braslovče (CIB) je naredila kritično študijo predloga trase, ki ga podpirajo ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za promet - in seveda šaleški lobi, ki predlagajo varianto F2. CIB in stroka predlagata varianto F6. Tudi medresorski komisiji je bilo jasno, da je primernejša in cenejša trasa F6. Varianta F2 bi stala 380 ali celo 480 milijonov evrov, in to zaradi 14 (!) kilometrov bližnjice do Velenja s priključkom na AC-A1 (ne pa na "razvojno os"!). Uničila pa bi 113 hektarjev, od tega 80 hektarjev hidromelioriranih, tj. namakalno usposobljenih njiv in hmeljišč na tleh z najvišjo boniteto! Varianta F6 bi bila bolj učinkovita, saj navezuje večje urbane centre (Velenje, Celje, Žalec in njihova predmestja) na avtocesto Šentilj-Koper, prizadela pa bi le 21 hektarjev (od tega le poldrugi hektar prvovrstne obdelovalne zemlje) in bila bi bistveno cenejša, okoli 200 milijonov evrov. Če bo zgrajena trasa po načrtih F2, bo tako in tako treba v prihodnosti zgraditi dodatno avtocesto, morda kar sedaj predvideno F6.

Ministrstvi nista upoštevali kritičnih pripomb in analiz (niti Darsa niti stališč medresorske komisije!), namreč da je predlagana varianta narejena na podlagi pomanjkljive metodologije, projekt ne upošteva še vrste drugih stroškov, na primer terena nad rudniškimi rovi (tako imenovani tufi), ki bi ga bilo treba dodatno utrditi zaradi možnega udora, kar spet stane, itd. Skratka, odločitev za F2 je bila napisana "na kožo" določenega interesa. Sedanja vlada je (kot običajno) tudi pri tem vprašanju razdeljena: dve ministrstvi podpirata sporno varianto F2, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je do nje kritično in jo odklanja - kako tudi ne, 113 hektarjev plodne zemlje bi šlo po nepotrebnem v nič!

In v čem je "vic" tega vztrajanja šaleškega lobija pri izgradnji TEŠ6 in trase F2? Menim, da v osebnih koristih protagonistov! Recimo, prvi nadzornik Darsa je Milan Medved, ki naj bi kupil 40.000 kvadratnih metrov zemlje po nizki ceni, še dva njegova soborca pa po 10.000 kvadratnih metrov, in tako bodo "prijatelji" lahko drago prodali zemljo Darsu za izgradnjo avtoceste po trasi F2. In zakaj ta avtocesta? Zato, da se bo po njej prevažal indonezijski premog (lignit sam je neustrezen!), kar bo še povišalo škodljive izpuste iz sto in sto kamionov - prinašalo pa bo spet lepe provizije! Kajti "tretja razvojna os" se ne bo končala v Kopru, ampak nekje na Hrvaškem…

Termoeletrarna na prevaro in laži

Zaradi delne zapore medijev za problematiko in grožnjo "lastnikov" tega mastodonta, ki ga gradimo (in ga bomo plačevali vsi!), in morda še posebej zaradi neke nerazumljive pasivnosti, nezainteresiranosti javnosti nas državljane in državljanke ta problem še ni prizadel do te mere, da bi se aktivneje spoprijeli z njim - ali se vsaj res z njim seznanili. Vendar to je problem, ki bo prizadel naše potomce, saj naj bi TEŠ6 deloval tja do leta 2050 in morda še dlje. Oni bodo dihali onesnažen zrak in plačevali: kredite, kupone za izpuste, dražjo elektriko.

Evropa pospešeno prehaja na zeleno energijo, na obnovljive vire, mi pa si gradimo TEŠ6, ki je koncipiran na prevarah, skrivanjih, lažeh in osebnem koristoljubju. Šaleška dolina je plačala svoj "davek" za nas, za to, da imamo električno energijo, čas je, da se tudi njeni prebivalci zavedo, da si zaslužijo čisto okolje, nove visokokvalificirane in kvalificirane zaposlitve (s proizvodnjo elementov za zeleno energijo!) in da torej prenehajo verjeti v to, da je zanje najboljše izkoriščanje rudnika slabega lignita.

In ob vsem tem vidimo, da sta le dve parlamentarni stranki proti nadaljevanju gradnje TEŠ6 (Zares in SNS). Zunajparlamentarne stranke, ki so proti, so: Demokratična stranka dela (ki ima že zdaj v parlamentu tri poslance!), SMS - Zeleni, SEM (Stranka enakih možnosti), Krščanski socialisti, NSi (Nova Slovenija). Vprašanje je, ali bodo te stranke sploh prišle v parlament, navajam pa jih zato, ker bodo najbrž aktivne pri zahtevi in izpeljavi referenduma o gradnji TEŠ6 - taka gradnja pač ne more iti mimo javnega mnenja oziroma brez neposredne odločitve državljanov in državljank! Saj je naša politična elita (z izjemo dveh parlamentarnih strank) povsem podlegla izsiljevanju šaleškega lobija.

Kaj nas torej čaka?