Ups! Ni treba biti menedžer za spoznanje, da ne živimo v obdobju debelih krav (ko se, mimogrede, CD ni prenavljal). Pa tudi za vedenje, da je vlada sprejela številne ukrepe, ki v mehkem "špar programu" niso povečevali mase sredstev za plače (omejevanje zaposlovanja, nenadomeščanje upokojitev, samoomejevanje…), s priporočili, da javni zavodi prilagodijo programe recesiji. Na ta način nismo v Sloveniji ukinili nobene kulturne inštitucije in zaenkrat zdržali - tudi pri napovedi grozovitega rezanja ob rebalansu, kjer nas je rešilo prav spoštovanje gabaritov denarja za plače in solidarnost kulturnikov. Direktorji tujih javnih zavodov mi pripovedujejo, da jih ekonomska kriza sicer res tepe, da pa so prav zaradi nje začeli spreminjati glave in preživele koncepte, ki segajo izven utečenih praks.

Tudi posodobitev javnega sektorja pomeni preseganje sedanjih praks. Oba z g. Rotovnikom veva, da je potrebna ne glede na krizno obdobje. Direktor CD tudi ve, da je reforma pripravljena, saj je sodeloval v petnajstčlanski skupini, ki je ministrstvu dala podlago za spremembo krovnega zakona in kolektivne pogodbe. V bistvu je bila njegova vloga pri tem vprašanju bistveno bolj produktivna kot v prejšnjem mandatu, ko je bil član Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost pri vladi Janeza Janše. Kot ugotavlja sam, je bila takrat "posodobitev javnega sektorja štiri leta v zamrzovalniku in se je spet odtalila s prihodom Majde Širca" (Pogledi, 17. novembra 2011).

Nobenega razloga ni, da bi pripravljene rešitve prihodnja vlada spravila v hladilnik. Razen enega, ki ga sama izkustveno poznam: da je vlada šibka, blokirana za vsakim vogalom, da predsednik vlade ne podpre lastnih zakonov (kot se je zgodilo pri arhivih) in da sindikati rečejo ne, še preden se usedeš z njimi za mizo.

Zaradi tovrstnih razlogov je prišlo tudi do zares(nega) reza, ki odpira možnosti drugim. Na njih je, da ne podirajo narejenega. Spremembe, ki so pripravljene, so radikalne v vsej svoji normalnosti: plačilo za delo, omogočanje bolje plačanega dela za določen čas, boljši nadzor, jasni standardi, nova pravila vloge ustanoviteljev, pretakanje, povezovanje sorodnih služb, jasnejše meje med lokalnim in nacionalnim itd.

Komentiranje g. Rotovnika mojega dela na ministrstvu za kulturo ima nedvomno globlje razloge, kot se kažejo na prvi pogled. Ker je drugi pogled najbrž manj svetle narave, ga s tem odmevom zaključujem. Nevladni sektor pa najbrž ne.

Majda Širca