Ponujena stališča seveda ne ponujajo celotne palete možnih odgovorov, pač pa navajajo le skrajna pola, a prav na podlagi odgovorov prav/narobe, da/ne javnost najlažje pozicionira neko stranko. Kljub temu smo anketiranim strankam ponudili tudi "stranska vrata" če menijo, da je njihova odločitev za strinjanje z določeno usmeritvijo potrebna kakšnega dodatnega pojasnila, ali če bi ocenile, da bi v zvezi s politikami na posameznih področjih rade navedle usmeritev, ki jim je v vprašalniku nismo ponudili, so to lahko storile v posebnem besedilu.

Z izjemo SDS, ki nam na vprašalnik v dveh tednih ni odgovorila, stranke TRS, ki je naša vprašanja sicer ocenila kot "ključna, vendar so odgovori preveč enostranski", in Zaresa, ki je na vprašanja ali odgovoril brez zadržkov ali pa ni izbral nobenega odgovora, so vse druge stranke dodobra izkoristile ponujeno jim priložnost. Predvsem pri občutljivih vprašanjih, kot je tisto o prioritetah sodnega sistema ali tisto o splošni usmeritvi socialne politike, so stranke pokazale veliko mero preračunljivosti: le Jankovićeva lista se je zavzela za višje davke, ki bi prinesli več sociale, vsi drugi bi več sociale prinašali ob enaki davčni politiki. Tudi pri izobraževalnem sistemu so stranke prepričane, da je mogoče višjo kakovost šolstva zagotavljati za vse. O potrebi po dvigu upokojitvene starosti so dosegle popolno soglasje, in če bi tako nastopile tudi poleti, ko je bilo treba prepričati volilno bazo, bi pokojninska reforma zagotovo preživela referendum. Pri vprašanju o umiku države iz podjetij je zaznati precej jasna stališča, prav tako pri vprašanju energetske politike, kjer so imeli še največ težav z odgovorom Socialni demokrati.

Generalno gledano imajo torej stranke precej težav s podajanjem jasnih odgovorov na vprašanja, ki ne prinašajo neposrednih političnih točk. Dejstvo, da ob ponujenih odgovorih niso imele na izbiro dodatnih opcij, pa je navsezadnje precej podobno položaju, v katerem bo volilec 4. decembra. Izbira lahko le med strankami, ki so na glasovnici, četudi mu niso najbolj pogodu, dopisati jih ne more. Lahko pa ostane doma.

Anketo si lahko ogledate s klikom!