Parkirne prostore bo investitor gradil pod prizidkom dvorca in novimi stanovanjskimi objekti, pri čemer bo moral poleg s predpisi predvidenih zagotoviti še dodatnih 144 parkirnih prostorov, saj na dvorišču dvorca ne bo več parkirišča, kakor tudi ne garaž za njim. Tu bo po novem urejen javni park. Pretežni del dvorca mora Givo ohraniti, razen zahodnega trakta, ki ga lahko nadzida, če pa se izkaže za statično neprimernega, ga lahko celo poruši.

Trije stanovanjski objekti za dvorcem z največ šestimi etažami morajo biti med seboj povezani v obliki črke U, tako da ostane prostor za večje dvorišče z zelenico in otroškim igriščem. Namesto stanovanj lahko Givo uredi tudi oskrbovana stanovanja ali dom za starejše občane. Glede na zahteve prostorskega akta morajo biti vse stavbe energetsko varčne, četrtino energije za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo bo treba zagotoviti iz obnovljivih virov.

David Vidrih, vodja prodaje in marketinga v Givu, pravi, da bodo v naložbo šli, takoj ko bo občina sprejela dokončen prostorski akt, kar se bo po njihovih predvidevanjih zgodilo pred poletjem. Ker so s prodajo stanovanj v Jurčkovih vilah na Rudniku zadovoljni, po Vidrihovih besedah optimistično gledajo tudi na ta projekt: "V minulih dveh letih smo prodali 160 stanovanj, kar je dokaz, da nam kupci zaupajo in da gradimo odlična stanovanja na dobri lokaciji ter po primerni ceni."

O usodi dvorca Selo Vidrih pravi, da je že danes večji del v dolgoročnem najemu, tako da se tu kaj bistvenega ne bo spremenilo. Izjema je zahodni trakt, ki ga bi lahko nadzidali in oddali. "Najemniki bi bili podobni obstoječim, v mislih imamo predvsem prostore za zdravstvo, ambasade, državno upravo in gostinstvo," zaključuje Vidrih.