Na piranski občinski upravi so nam dejali: "Zahtevek bo z vso potrebno dokumentacijo posredovan na agencijo konec tega tedna. Ocenjujemo, da bomo posredovali zahtevek, ki bo imel podlago za črpanje večine do zdaj neporabljenih sredstev, ki znašajo 2,166 milijona evrov, kar pomeni, da ne bi smelo biti izpadov," trdijo na piranski občini.

Na ministrstvu za kmetijstvo pa so nam podali nekoliko drugačen odgovor, saj namreč trdijo, da so se s piransko občino dogovorili za podaljšanje roka za posredovanje razpisne dokumentacije. "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) sta z namenom, da bi v zvezi z omenjeno naložbo čim bolj učinkovito črpali evropska sredstva v okviru Evropskega sklada za ribištvo, v stalnih stikih z občino Piran. S tem namenom je bil občini Piran tudi podaljšan datum za oddajo tretjega zahtevka za povračilo nepovratnih sredstev," so zapisali v svojem odgovoru.

Na kmetijskem ministrstvu so glede črpanja evropskih sredstev optimistični, vendar bodo višino opravičljivih stroškov lahko dokončno ugotovili šele za tem, ko bo piranska občina vložila tretji zahtevek in za tem, ko bodo opravljene potrebne kontrole s strani agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ali bo rekonstrukcija piranskega mandrača deležna vseh predvidenih evropskih sredstev, bo znano približno 20. decembra.

Piranska občina je doslej uspešno črpala približno 230.000 evrov nepovratnih sredstev. Investicija v prenovo piranskega mandrača, ki je bila prvotno opredeljena kot lažji gradbeni poseg, njena vrednost pa je bila ocenjena na 3,2 milijona evrov, se je sčasoma izkazala kot zahtevna gradnja, zato se je njena začetna vrednost po septembrskih ocenah podražila za kar 620.000 evrov. Na piranski upravni enoti so nam zagotovili, da investitor doslej ni podal vloge za novo gradbeno dovoljenje oziroma za izdajo odločbe o spremembi izdanega gradbenega dovoljenja. Podatek smo preverjali zaradi neuradnih informacij, da naj bi rekonstrukcija še vedno potekala mimo veljavnih gradbenih in kulturnovarstvenih predpisov. Ali rekonstrukcija poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem ter kako gradbeni inšpektor nadzira ta dela, smo preverjali tudi pri inšpektoratu za okolje in prostor, vendar včeraj njihovega odgovora še nismo prejeli.