Direktorica mestnega stanovanjskega sklada Jožka Hegler je sicer povedala, da oskrbovana stanovanja niso primarna naloga sklada, saj so usmerjeni v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Pa vendar Heglerjeva opozarja, da so tudi oskrbovana stanovanja pomembna, ker se moramo zavedati, da smo "dolgoživa" družba in da "vsako dodatno stanovanje nekomu pomeni rešitev stanovanjske stiske". "Vse več je starejših ljudi, ki jim sorodniki ne morejo pomagati. Za 80-, 90-letnike njihovi otroci ne morejo skrbeti, ker še vedno delajo in so večino dneva v službi," je Heglerjeva pojasnila, zakaj so oskrbovana stanovanja dobra rešitev za upokojence, ki pri samostojnem bivanju potrebujejo le malo pomoči.

Svojih dvanajst stanovanj bo mestni sklad za nedoločen čas dodelili upravičencem, ki se bodo prijavili na 3. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj in bodo izpolnjevali razpisane pogoje. Upravičenci do teh stanovanj bodo plačevali neprofitno najemnino in mesečne stroške. Najemnina za garsonjero naj bi glede na podatke iz javnega razpisa znašala približno 120 evrov, za enosobno stanovanje 160 evrov, za dvosobno 200 in za dvoinpolsobno približno 320 evrov.

Najemniki pa bodo morali skleniti še vsaj osnovni paket oskrbe z Zavodom Pristan, ki s koncesijo opravlja pomoč na domu na območju Mestne občine Ljubljana, je poudarila Heglerjeva. Osnovni paket znaša približno 80 evrov, v razpisu za oddajo stanovanj pa je zapisano, da je sklenitev tega paketa nujna, saj je dokaz, da upravičenci resnično potrebujejo oskrbovano stanovanje.

Mestni stanovanjski sklad obljublja še nadaljnjo gradnjo oskrbovanih stanovanj, saj je direktorica Heglerjeva dejala, da podobno javno-zasebno partnerstvo načrtujejo tudi v Šiški. Ljubljanski mestni svetniki naj bi na decembrski seji mestnega sveta obravnavali akt o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Heglerjeva pričakuje, da bodo svetniki akt potrdili, prihodnje leto pa naj bi nato objavili javni razpis za izbor zasebnega partnerja. Direktorica je še poudarila, da si v Šiški obetajo nekoliko večje število oskrbovanih stanovanj v lasti mesta, saj je zemljišče, namenjeno gradnji, v celoti v lasti mestne občine, kar pomeni, da bo menjalna vrednost zemljišča za stanovanja večja kot pri stanovanjih v Murglah.