Stanje javnih financ po mnenju SDS poleg ostalih ukrepov terja tudi učinkovite in hitre, stvarne in hkrati demonstracijske odločitve, med drugim najprej na področju plač funkcionarjev. Z omenjenim predlogom zakona se zasleduje načelo pravičnosti in solidarnosti, kar pomeni, da funkcionarji s svojim zgledom prvi prispevajo svoj delež k sanaciji finančne krize in nevarnosti globlje gospodarske recesije, so pojasnili.

Z zakonom želijo dati tako zgled za varčevanje v javnem sektorju in s tem zmanjšati odhodke za plače funkcionarjev. "V slabih časih je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi, povečamo motivacijo prebivalstva za iskanje rešitev ter da tako zagotovimo pravičnost, možnosti za nova delovna mesta in razvoj," so zapisali. Zato predlagajo, da se prva obravnava predloga zakona opravi čim prej in da funkcionarji s svojim zgledom prvi prispevajo svoj delež.

Poslanci SDS so predlog omenjenega zakona, ki predvideva desetodstotno znižanje funkcionarskih plač od 1. januarja do sprejetja rebalansa proračuna za prihodnje leto, v zakonodajni postopek vložili v ponedeljek. Po besedah predsednika SDS Janeza Janše je to prvi korak, kjer gre predvsem za zgled, druge rešitve pa bi sledile po volitvah.