Access City Award je iniciativa evropske komisije, zasnovana z namenom izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 50.000 prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi na štirih ključnih področjih, in sicer: grajeno okolje in javni prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, objekti v javni rabi in javne storitve.