Za začetek so na pomoč priskočili študentje arhitekture in pod mentorstvom Petra Gabrijelčiča pripravili urbanistično delavnico. Izsledke oziroma možne rešitve so v torek zvečer predstavili javnosti in odziv je bil zadovoljiv.

Izhodišča za urbanistični razmislek so naslednja: površine je nekaj več kot 15.000 kvadratnih metrov skupaj s trgom pred kaščo, radi bi našli prostor za tržnico, prireditveni prostor, zelene površine z igriščem, parkirišča, lokale z domačimi izdelki. Tu sta še gasilski dom in poslovni objekt podjetja Tehnoservis.

"Na prvi pogled je videti kot siva pega mesta, ko pa si enkrat tam, ugotoviš, da gre za potencialno sila zanimiv prostor. Hvalevredno je torej, da v Škofji Loki razmišljajo, kako bi ta prostor namenili meščanom. Mi takšnega razmišljanja, ki je v svetu uveljavljeno, nismo vajeni. Pri nas smo vajeni razprodati vso srebrnino mesta," meni profesor Peter Gabrijelčič, ki je predstavil tako svojo idejo kot tudi dve študentov.

Gabrijelčičeva rešitev bi bil prireditveni prostor, ki bi bil ob dveh straneh omejen s tržnico oziroma poslovnimi objekti, medtem ko bi gasilski dom obstal. Študentje so predlagali dve rešitvi. Prva zajema razgiban prostor z več klančinami, druga pa spremembo osrednjega dela v parkirišče, ki bi se ponoči lahko spremenilo v prireditveni prostor. Zadnjemu predlogu prisotni meščani niso naklonjeni, so pa bili za to, da se na drugi strani Selške Sore (torej tam, kjer je že zdaj) uredi parkirišče in se klavnico s tem delom poveže z brvjo. Tudi ideje o preselitvi gasilskega doma, ki je tam "že od nekdaj", niso bile dobro sprejete.

"Zelo sem zadovoljen s predlogi. Meni osebno se zdi, da bodo tukaj res neki amfiteater za prireditve, sprehajališče, zelene površine in ne preširoka dostopna cesta. Gasilski dom seveda ostaja, vprašanje pa je, kakšno tržnico tu potrebujemo. Morda ekološko," je dejal župan Miha Ješe. Sedanja tržnica na drugem delu mesta je namreč zdaj v zasebni lasti, prostorski načrti pa tam predvidevajo trgovski center, a tudi ohranitev tržnice.

Še pred odločitvijo pa bo potreben dogovor s klavnico, ki je v večinski lasti Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka, lastniki pa so še ostale okoliške zadruge in občine. Občinski svet je še v prejšnjem mandatu potrdil menjalno pogodbo, ki pa se mora še udejanjiti. Trd pogajalski oreh je vrednost nepremičnin tako na sotočju Sor kot na novi lokaciji za klavnico na Trati. Prav tako klavnica kljub dobremu poslovanju nima dovolj lastnih sredstev za novo gradnjo, ki bo vredna okoli osem milijonov evrov. "Načrte imamo pripravljene, računamo na do 40-odstotno sofinanciranje. Če se bomo dogovorili z občino in če nam bo uspelo na razpisih, lahko čez dve leti začnemo gradnjo. Mudi se nam pa ne, saj klavnica za zdaj zadostuje našim potrebam," je pojasnil direktor klavnice in loške zadruge Mitja Vodnjov.