"Mesto potrebuje kulturne presežke, vendar lokalna skupnost zanje nima pravega zanimanja. Pa ne gre samo za denar. Zavedamo se namreč, da so težki časi in da imajo vsi proračuni težave. Gre za to, da bi potrebovali tudi več politične podpore. Ne zdi se nam prav, da bi sami silili v politiko in se včlanili v kakšno stranko z namenom, da bi potem lažje lobirali. To se ne splača. Takoj dobiš velik madež, javnost pa ti ne zaupa več", pravi Deleja in še dodaja, da občina ogromno vlaga v komunalno infrastrukturo, premalo pa v vsebino, ki bi popestrila mestno dogajanje.

"Obnovila je knjižnico, postavila novo tržnico, zdaj bo poskrbela še za nove tlakovce v mestnem jedru. Vse to je lepo in prav, toda moramo se zavedati, da bodo tudi novi tlakovci sčasoma zbledeli, če mestu ne bomo dali vsebine. Občina bi morali kot povezovalka odigrati večjo vlogo. Zlasti v ljubiteljski kulturi posamezniki izgubljajo voljo in se sprašujejo, ali je sploh še smiselno, da se trudijo. Treba se je tudi zavedati, da vstopnina za koncerte ni kazalnik za zaslužek. Kadar so programi zahtevni, kadar se gostijo tuji glasbeniki, so stroški zelo veliki."

Na celjski občini in tudi v Zavodu Celeia Celje očitke Deleje zavračajo, češ da na več načinov podpirajo celjske kulturne ustvarjalce. "Naš skupen cilj je, da Celje ustvarja dobre pogoje za ugodno kulturno klimo. Mestna občina Celje je sprejela program za kulturo za obdobje od 2007 do 2013, kjer so presežki motivirani in so izraženi s kazalniki in cilji. Dogodki, ki jih ustvarja Zavod Celeia Celje, predvsem množične javne prireditve, so zelo dobro obiskani. Število obiskovalcev se vsako leto povečuje, prav tako tudi število sodelujočih," pravita Urška Dornat in Jani Pirnat iz Zavoda Celeia Celje, Tjaša Podergajs iz kabineta župana pa dodaja, da so prav z namenom, da bi kulturne ustvarjalce dodatno podprli, letos prvič objavili javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov, ki promovirajo mesto in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Z razpisom bodo razdelili okoli 35.000 evrov in tudi zasebna kulturna ustanova Hiša kulture Celje bo za dva projekta dobila 3500 evrov.