Kot je koordinativna skupina še zapisala v sporočilu za javnost, so v dveh letih partnerji v programu - bolniki in stroka skupaj z ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izvedli več aktivnosti. Pri izvajanju Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011 so med drugim pripravili še oceno števila bolnikov s sladkorno boleznijo in stroškov zdravljenja ter vzpodbujali zdrav način življenja, z aktivnostmi pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni so pripravili zloženko Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj, ki bo med drugim pomagala pri osveščanju ljudi o tej bolezni, njenem čimprejšnjem odkrivanju in ukrepanju, so še navedli. Po ocenah Inštituta za varovanje zdravja RS je v Sloveniji 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo. Neposredni stroški zdravljenja sladkorne bolezni in njenih posledic na letni ravni pa glede na podatke Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenija 2008 in Poslovnega poročila ZZZS za leto 2010 znašajo okoli 105 milijonov evrov.

Svetovni dan sladkorne bolezni: Za ta dan značilna modra barva

V Sloveniji so po navedbah katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani aprila letos vzpostavili prve referenčne ambulante družinske medicine. Namenjene bodo iskanju najustreznejšega modela oskrbe bolnika s kronično boleznijo, vključno s preprečevanjem in pravočasnim odkrivanjem kronične bolezni. Od septembra v projektu sodeluje 105 ambulant, kar je približno osmina vseh v Sloveniji. Zveza društev diabetikov Slovenije je spomnila, da od leta 1999 pripravlja prostovoljno tekmovanje za učence in dijake v poznavanju sladkorne bolezni in zdravega načina življenja. V lanskem in letošnjem letu se je tekmovanja udeležilo več kot 18.300 tekmovalcev od 12 do 18 let.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Sloveniji poteka tudi proces priprave nacionalnega programa prehranske politike za obdobje 2012-2021. Ministrstvo za zdravje namreč s programom želi doseči bolj zdravo in uravnoteženo prehranjevanje prebivalcev, s tem pa bi se tudi zmanjšala tveganja za nastanek nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki zmanjšujejo kvaliteto življenja posameznika in predstavljajo finančno breme za zdravstveno blagajno. Pomembno novost za bolnike s sladkorno boleznijo so prinesle tudi letošnje spremembe zakona o voznikih. Sposobnost za vožnjo pri sladkorni bolezni namreč odslej ocenjujejo glede na bolnikovo obvladovanje tveganja za hipoglikemijo in ne na podlagi vrste zdravil, so pojasnili v Diabetološkem združenju Slovenije.