"Igral sem po pravilih in transparentno," je dejal na novinarski konferenci. "Očitki niso nastali, ker sem prejemal nadomestilo, ampak zato, ker sem delal. Svojega zaslužka nisem skrival ali se ga sramoval," je še dodal.

Gregor Virant je v proračun danes vplačal nekaj manj kot 19 tisoč evrov (18.777), čeprav mu po zakonu ni bilo treba. Z vračilom Virant želi, da so njegovi računi čisti in da je razprava o tem zaključena. "Tako sem do zadnjega centa poravnal stroške, ki jih je z menoj imela država".

Kot je Virant pojasnil na današnji novinarski konferenci, je leta 2009 prejel nadomestilo v neto višini 36.483 evrov, država pa je za njegove prispevke za socialno zavarovanje plačala še 25.279 evrov. Skupen strošek države je bil torej 61.762 evrov, je pojasnil. Iz naslova pogodbenega dela pa je v letu 2009 plačal v proračun 21.431 evrov akontacije dohodnine in nato še poračun v višini 21.553 evrov. Skupaj je torej plačal v proračun 42.985 evrov dohodnine. Razliko med prejetim nadomestilom in plačano dohodnino ter znesek prispevkov pa je sklenil vrniti v proračun.

Moralna odgovornost?

Za takšen korak se je Virant, kot je pojasnil, odločil iz več razlogov. Čeprav o zakonitosti njegovega ravnanja nihče ne dvomi, pa obstajajo različni pogledi o njegovi primernosti. Kot pravi Virant, se je v teh dneh polno zavedel, kako veliko zaupanje imajo ljudje vanj in da od njega pričakujejo ravnanje po najvišjih standardih. Zato se mu zdi odgovorno, da zadevo razčisti in vrne v proračun celoten znesek, ki so ga imeli davčni zavezanci z njim.

Zaradi "moralne odgovornosti", ki so mu jo očitali novinarji kot nekdanjemu ministru za javno upravo, ki se je zavzemal za ureditev ravno teh zadev, je Virant že v petek napovedal, da bo del denarja vrnil. Sprva je izračunal, da mora vrniti 1.285 evrov, kar naj bi bil po njegovem mnenju "strošek davkoplačevalcev" zanj za leto 2009. Ko je ugotovil, da se je zmotil, je številko malo povečal.

Poleg tega kot kandidat na volitvah želi, da so njegovi "računi povsem čisti in da v zvezi s tem ne ostane niti senca dvoma". Virant dodaja, da želi čas in energijo usmeriti v prihodnost, Slovenija pa ta trenutek potrebuje rešitve in ne afer.

Ker se ni mogel vrniti na staro delovno mesto, je uveljavil nadomestilo

Prav tako je Virant dodatno pojasnil, zakaj se je po prenehanju ministrske funkcije odločil za prejemanje nadomestila. Kot pravi, se je želel vrniti na fakulteto za javno upravo, a je fakulteta kot pogoj postavila novo habilitacijo. "Torej se nisem mogel vrniti na staro delovno mesto in sem uveljavil nadomestilo, kot mnogi pred mano in za mano," poudarja.

Za nadomestilo se je odločil, ker ni vedel, kdaj bo pridobil habilitacijo in ali se mu bo ponudilo dodano delo, nato pa se je začelo povpraševanje po njegovem svetovalnem delu. Ob tem poudarja, da je ves čas "igral po pravilih in transparentno" ter vsak evro prikazal kot osebni dohodek in plačal dohodnino v Sloveniji. Zakonitost hkratnega prejemanja nadomestila in honorarja za pogodbeno delo je poleg tega ugotavljala tudi komisija za preprečevanja korupcije, ki je ugotovila, da je bilo vse zakonito in transparentno, dodaja.

"Lahko bi sedel doma in se postopoma pripravljal na profesorsko službo in državo stal 61.000 evrov," še dodaja Virant in ugotavlja, da v tem primeru ne bi poslušal očitkov, kot jih sedaj. "Očitki so nastali zato, ker sem delal," je še dejal.