Ob tem je bilo 12 glasovnic neveljavnih. Kot je pojasnila Marsičeva, je sicer možen ugovor na delo volilnih odborov oziroma pritožba na delo volilne komisije v roku treh dni, vendar kakšnih nepravilnosti po njenih besedah niso zaznali. Za izvolitev je tokrat zadostovala relativna večina glasov. Za zmago že v prvem krogu, ki je bil 3. novembra, bi moral namreč kandidat dobiti absolutno večino vseh 629 volilnih upravičencev. Takrat je dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Dragan Marušič prejel 254 glasov, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Darko Darovec pa 201 glas.

Senat univerze bo sklep o imenovanju rektorja sprejel v sredo, "predaja poslov" med starim in novim rektorjem pa bo sledila naslednji ponedeljek. Marušič je v izjavi medijem po izvolitvi poudaril svoje zadovoljstvo, ker je v zadnjih mesecih spoznal "iskreno privrženost vseh mojih sodelavcev, prijateljev in kolegov". Prvi korak njegovega programa, redefinicija univerze, je že narejen, je prepričan novi rektor. V teh časih sicer Univerza na Primorskem lahko "preživi samo, če se popolnoma odpre v svet in iz sebe iztisne vsaj nekaj špic, nekaj takih področij, kjer bo lahko popolnoma enakovredno z najboljšimi univerzami na svetu komunicirala, tekmovala". Sam meni, da je to možno doseči v naslednjih štirih letih.

Prav tako namerava Marušič na univerzo pripeljati mlade. "Gotovo so mladi tisti, ki lahko tej univerzi dajo nov zagon, novo energijo. Verjamem pa, da je tudi predvsem velik potencial v pridobivanju študentov, tudi v tujini, pa tudi mogoče kakšnega Slovenca, ki si je naredil ime v tujini," je poudaril. Na vprašanje, ali mu bo ostalo kaj časa za pedagoške in raziskovalne obveznosti, pa je Marušič odvrnil, da se je mogoče z matematiko ukvarjati tudi ponoči. Če ga bodo na fakulteti povabili k reševanju kakšnih problemov, bo zagotovo še aktiven tudi v tem smislu.

Že začeto gradnjo stolpiča v okviru Kampusa Livade bo treba dokončati, tja pa sodi tudi študentski stolpič, je napovedal Marušič. "Je pa treba pred nadaljevanjem tam zagotovo poskrbeti za fakulteti za management in za pedagoško fakulteto, ki sta najbolj na tesnem," je nadaljeval. V sodelovanju s koprsko občino naj bi po njegovih zagotovilih našli rešitev tudi za fakulteto z matematiko. Univerza na Primorskem je po starosti tretja slovenska univerza, v zadnjih letih pa je nenehno širila tako študijsko ponudbo kot število študentov. V letu 2011 je tako imela 97 akreditiranih študijskih programov, v študijskem letu 2010/11 pa 6566 študentov.