Na mestnem oddelku so zagotovili, da razpisnih pogojev ne bodo spreminjali. "Možne so le manjše spremembe," so dejali in pojasnili, da izhodiščne najemnine ne bodo nižali, saj je že zdaj najnižja možna. Priznali so, da so ob objavi tretjega razpisa pričakovali boljši odziv, ker so toliko znižali najemnino, a kljub temu razpis ni uspel. "Nezanimanje pripisujemo predvsem nestabilnemu gospodarskemu stanju, kar posledično pomeni, da podjetja ne vlagajo sredstev v nove investicije," so na oddelku za ravnanje z nepremičninami pojasnili, kaj je po njihovem mnenju vzrok, da gostincev Špica ne zanima.

Ali mesto preveč zahteva od bodočega najemnika?

Nekateri pa menijo, da je treba vzrok za nezanimanje iskati v razpisnih pogojih, ki naj bi od potencialnega najemnika zahtevali preveč. Naj spomnimo, da bo bodoči najemnik paviljon gostinskega vrta moral postaviti na lastne stroške, in sicer po načrtih projektne hiše Arhe. Prav tako bo moral sam naročiti izdelavo projektne dokumentacije. To pomeni, da bi samo za projektno dokumentacijo in gradnjo moral zagotoviti 60.400 evrov, v zameno pa bi mu prve tri mesece mestna občina oprostila plačilo najemnine. Če vzamemo izhodiščno najemnino iz tretjega razpisa, to pomeni, da bi gostinec moral nameniti več kot 60.000 evrov, mesto pa mu ne bi zaračunalo le slabih 6000 evrov, kolikor približno znašajo tri najemnine. Poleg tega bi gostinec moral podpisati še pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev.

Glede na to, da mesto od potencialnih najemnikov zahteva tako velik vložek, interesa pa ni, nas je zanimalo, ali ne bi bilo bolj smotrno, če bi paviljon postavila kar mestna občina sama. "Z že postavljenim gostinskim lokalom bi bila oddaja lažja, saj najemnik ne bi potreboval začetnega kapitala," priznavajo na mestni občini, a v isti sapi dodajajo, da tudi to ni zagotovilo, da bo lokal oddan.

Očitki letijo tudi na druge pogoje oddaje, na primer da si mestna občina pridržuje pravico do uporabe paviljona gostinskega vrta za potrebe mestnih prireditev, kar naj bi znova bilo v breme najemnika. A na mestni občini odgovarjajo, da so z razpisnimi pogoji želeli doseči le to, da bi na območju ljubljanske Špice zagotovili tako kakovostne storitve, kot so si jih zadali ob projektu prenove.

Del Grudnovega nabrežja še ta mesec v novi podobi

Če se na Špici ne dogaja nič novega, pa se v bližini pospešeno končuje prenova Grudnovega nabrežja od Prulskega proti Hradeckega mostu. V javnem zavodu Turizem Ljubljana so pojasnili, da odprtje nove sprehajalne poti ob Ljubljanici načrtujejo še ta mesec. To nabrežje so od začetka letošnjega leta prenavljali in urejali delavci Hidrotehnika, vrednost del pa je znašala 264.000 evrov. Ker so delavci z odstranitvijo rastlinja na nabrežju opazili ugrezanje zložbe korit Ljubljanice, je Turizem Ljubljana s Hidrotehnikom sklenil aneks k prvotni pogodbi, da je nabrežje dobro utrdil in saniral. Vrednost aneksa je znašala 47.400 evrov.

Če bodo vremenske razmere naklonjene delu na prostem, bo zavod Turizem Ljubljana še letos začel drugo fazo prenove Grudnovega nabrežja na delu od klančine pri Hradeckega mostu vse do Šentjakobskega mostu. Pogodba, ki naj bi jo z izbranim izvajalcem podpisali konec tega meseca, bo znašala 349.000 evrov.