Investitor že leto dni v finančnih težavah

Zdi se, da sta občini Gorenja vas - Poljane, ki je lastnica dvorca, in Škofja Loka, v kateri leži večji del posestva, svoj delež pri projektu že skorajda v celoti opravili. Žogica je tako pri investitorju. Podjetje Hosting je že več kot leto dni v finančnih težavah, ena od hčerinskih družb ima blokiran tekoči račun, dolgovi so narasli nad deset milijonov evrov, partnerje, ki bi bili pripravljeni v turistični projekt vložiti nekaj milijonov evrov, pa v teh zaostrenih časih tudi ni prav lahko najti.

"Nismo odnehali! Je pa res, da smo morali projekt vsebinsko in časovno prilagoditi situaciji. Dokler projekt ne bo ekonomsko upravičen, ne moremo z glavo skozi zid. Še enkrat - daleč od tega, da bi rekli ne, to nas ne zanima. Ne nazadnje smo vložili preveč truda, časa in denarja. Je pa res, da smo projekt dali v mirovanje. Za kako dolgo, ne morem reči. Upam, da bo prihodnje leto situacija kaj boljša in se bo kaj premaknilo naprej," je dejal lastnik Hostinga Peter Vesenjak. V zadnjem letu dni se z njihove strani ni premaknilo prav nič.

Prostorski načrt v obravnavo prihodnje leto

"Žal smo neuspešni tudi pri tem, da bi z Vesenjakom prišli vsaj v stik. Že tri mesece se nismo slišali. Seveda nas skrbi, zato smo v občinskem proračunu za prihodnje leto nekaj deset tisočakov namenili za ureditev veže in spominske sobe v dvorcu. Glede nadaljevanja projekta Hostinga sem pa zmerni optimist. Težko komentiram, če niti v stik z lastnikom ne pridemo," je potožil župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.

Projekt je odvisen tudi od spremembe prostorskih načrtov škofjeloške občine. Za apartmaje, ki naj bi bili ključni pri ekonomski upravičenosti projekta, je bil sprva mišljen travnik pred dvorcem v smeri Poljan. Tam, kamor gleda kip Ivana Tavčarja. "Zaradi bližine vodnih vrtin je bila ta lokacija za Agencijo RS za okolje nesprejemljiva. Trenutno je v osnutku občinskega podrobnega načrta gradnja apartmajev, dovozov in garaže predvidena na zemljišču, ki je brez prostorskih omejitev, in upamo, da bomo za ta del dobili vsa soglasja. Osnutek prostorskega načrta bomo predvidoma v začetku prihodnjega leta posredovali v obravnavo občinskemu svetu," je pojasnil Jernej Tavčar z občine Škofja Loka.

Izvedeli smo, da naj bi bila ta, nova zemljišča za apartmaje na zemljiščih nad Tavčarjevo družinsko grobnico, ki so za zdaj še v lasti Sklada kmetijskih zemljišč. "Lastništvo zemljišč je še najmanjša težava, saj bi jih s skladom lahko zamenjali za naša. Problem je v tem, da ministrstvo za okolje in prostor zahteva novo idejno zasnovo, ki jo mora pripraviti Hosting. Kot vem, je še ni," je dodal gorenjevaški in poljanski župan Milan Čadež. Kulturno društvo Ivan Tavčar Poljane ta petek organizira okroglo mizo o Ivanu Tavčarju, kot ga splošna javnost še ne pozna. Morda bodo kakšno rekli tudi o usodi njegovega dvorca.