Stečajni upravitelj podjetja Vegrad AM Bojan Klenovšek je namreč že vložil predlog za izdajo sklepa o prvi prodaji, ki vsebuje tudi izhodiščne cene, soglasje zanje pa je že izdala tudi NLB, ki ima kot hipotekarna upnica Vegrada AM na stanovanjih priznano ločitveno pravico.

Kot je že nekaj časa znano, bo v prvi prodaji na voljo 52 stanovanj, od tega pet štirisobnih stanovanj, 41 trisobnih stanovanj, dve dvosobni stanovanji in štiri garsonjere. Stečajni upravitelj podjetja Vegrad AM Bojan Klenovšek je že pred časom dejal, da bo tak postopek preizkus pred prodajo preostalih stanovanj in bo vplival na oblikovanje cene. Prodaja se bo opravljala na podlagi javnega zavezujočega zbiranja ponudb, kjer bodo zainteresirani kupci morali priložiti tudi varščino v višini desetih odstotkov izhodiščne cene, po koncu roka za oddajo ponudbe pa bo stanovanje pripadlo najboljšemu ponudniku.

Tudi predlagane izhodiščne cene so, kot se je napovedovalo, precej nižje od cen, po katerih so se stanovanja prodajala med gradnjo. Izhodiščna cena nadstandardnega trisobnega stanovanja z 63 kvadratnih metrov veliko teraso namreč znaša nekaj manj kot 335.000 evrov z vključenim 8,5 odstotnim DDV. Dvosobno stanovanje, veliko malo manj kot 69 kvadratnih metrov, bo mogoče kupiti za nekaj več kot 180.000 evrov, medtem ko bo za skoraj 37 kvadratnih metrov veliko garsonjero treba odšteti nekaj več kot 105.000 evrov. Če ob tem upoštevamo, da se stanovanja prodajajo skupaj z dvema parkirnima prostoroma v garaži (garsonjere pa v kompletu z le enim), katerih tržna vrednost je ocenjena na 16.200 evrov, lahko preračunamo, da se izhodiščne cene z davkom stanovanj gibljejo med nekaj več kot 2000 evrov za kvadratni meter pri večjih stanovanjih in nekaj več kot 2400 evrov pri garsonjerah.

Glede na povprečno tržno ceno za kvadratni meter stanovanja v Ljubljani, ki po podatkih geodetske uprave znaša 2550 evrov, ta ponudba stanovanj v Celovških dvorih ne bo močno vplivala na trg nepremičnin, a je cena, glede na to, da gre za novogradnjo, kljub temu razmeroma ugodna. Se pa v javnosti tudi že pojavljajo neuradni podatki, da naj bi bil najresnejši kupec hčerinsko podjetje NLB. Prav tako pa ostaja odprto vprašanje, koliko bodo Celovški dvori sploh zanimivi kupcem, glede na nesorazmerno velike terase in tudi polemike o kakovosti gradnje, ki so se pred časom pojavljale v javnosti.

Obenem pa velja opozoriti tudi na način oglaševanja stanovanj na spletni strani celovskidvori.eu. Podatki o bivalni površini namreč zajemajo celotno površino stanovanja skupaj s terasami in preostalimi tehničnimi prostori, čeprav je navadno osnova za izračun cene uporabna površina stanovanja. Za že omenjeno nadstandardno trisobno stanovanje je tako na spletni strani kot bivalna površina navedenih 202 kvadratna metra, kar bi si lahko pri ceni 334.000 evrov razlagali, kot da znaša cena kvadratnega metra okoli 1600 evrov. Toda ob tem je treba poudariti, da je v to površino zajeta 63 kvadratnih metrov velika terasa, dvajset kvadratnih metrov velika shramba in preostali prostori, kot so lože in zimski vrt, zaradi katerih se pri računanju dejanska uporabna površina ustrezno zmanjša. To določa pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanjskih stavb in stanovanj, ki ga pri svojem delu upoštevajo tudi cenilci. Upoštevajoč te popravke meri omenjeno stanovanje le še 149 kvadratnih metrov, s tem pa, kot že omenjeno, znaša cena kvadratnega metra nekaj več kot 2000 evrov.