Raziskava Dela, ki so jo začeli izvajati 10. oktobra, je primer, ki ponazarja, kako lahko časovni kontekst vpliva na rezultate javnomnenjskih raziskav, saj je bila izvedena v obdobju, ko je bil Zoran Janković glavna medijska zvezda. Anketi Dela in Episcentra iz tistega obdobja sta se sicer začeli izvajati skorajda istočasno, vendar je Episcentrova zajela cel teden, Delova pa samo tri dni. Episcenter je zato v svojih anketnih rezultatih zabeležil evforijo okoli Viranta in nekoliko manjše navdušenje okoli Jankovića. V obdobju med 10. in 20. oktobrom sta se Janković in Virant v javnosti dokončno vzpostavila kot predstavnika novih strank. Za obdobje, ko se nove stranke šele formirajo, metodologija priklica (torej ko anketiranec navaja svojo volilno preferenco, pred tem pa mu anketar ne predstavi vseh kandidatnih list) daje rezultate, ki ne kažejo realne slike. Glasovanje na voliščih namreč obsega izpolnjevanje volilnega lističa, na katerem so prikazane vse možnosti izbire (odgovorov). Ker so se ankete, ki so bile izvedene v zadnjem času, zelo verjetno vrnile na metodo klasičnega priklica, so manjše stranke, kot je na primer Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, v njih najbrž nekoliko podcenjene.

Ker se mnenjske raziskave izvajajo na vzorcih, obstaja vedno verjetnost, da anketne, torej vzorčne ocene zaradi strukture vzorca odstopajo od realne slike. Do tovrstnih meritev pride pred vsakimi volitvami, saj je to enostavno zakon statistike. Med letošnjimi javno objavljenimi meritvami še posebej izstopa anketa novogoriške fakultete za uporabne družbene študije, ki so jo začeli izvajati 20. oktobra. Valicon je rezultate te ankete objavil zaradi metodološkega eksperimenta in kot opozorilo javnosti, kako lahko različne metode dajejo različne rezultate, iz primerjalnih analiz in analize trendov pa je tovrstne meritve priporočljivo izločiti, saj kvarijo "celotno" sliko.

Raziskave, ki so bile opravljene po 23. oktobru, kažejo zelo konsistentne rezultate. Zaradi tega lahko zapišemo, da je obdobje velikih dogodkov za nami. Ker so glavni igralci že dobro izpostavljeni, metodologija priklica telefonskih anket znova deluje. Anketni rezultati različnih izvajalcev anket konvergirajo, saj kažejo, da so se vzpostavili trije veliki igralci (predvsem na račun tradicionalnih levih strank).