"Z razstavo želimo v prvi vrsti opozoriti na pomembnost ohranjanja arhitekturne kulturne dediščine nacionalnega pomena, kot je Cankarjev dom," so ob odprtju sporočili iz društva. Cankarjevemu domu je tudi posvečena razstava, saj avtorji razstave želijo "javnosti celovito predstaviti originalno arhitekturno zasnovo Cankarjevega doma in njeno umestitev v fizični in kulturni kontekst." Razstava je tako sestavljena iz dveh delov, v prvem delu si lahko obiskovalci ogledajo originalne Ravnikarjeve načrte in besedila ter skozi fotografije opazujejo spremembo podobe Cankarjevega doma. Drugi del razstave pa predstavlja film z intervjuji tako strokovnjakov kot tudi vplivnih posameznikov o Cankarjevem domu. "Na ta način želimo v društvu z razstavo opozoriti na kulturno škodo, ki jo predvsem v zadnjem desetletju povzročajo neprimerne prenove," sporočajo iz društva in dodajajo, da zato stroka zahteva "od države, da nemudoma vzpostavi strokoven, stvaren in odziven protokol zaščite arhitekturne dediščine". V ta namen bodo tako v sklopu razstave organizirali tudi okroglo mizo o pomenu in zaščiti arhitekturne dediščine, ki bo v sredo, 23. novembra, ob 18 uri. Sama razstava pa bo obiskovalcem Galerije Kresija na ogled do 2. decembra.