Po njegovih besedah so pohode združili pod skupno ime Pohodi sladkorno bolezen, z njimi pa ne želijo le povečati ozaveščenost o tej bolezni, temveč tudi opozoriti na telesno dejavnost, pravilno prehrano in nujnost takojšnjega ukrepanja ob simptomih, je še na novinarski konferenci povedal Kušar.

Osrednja prireditev, posvečena sladkorni bolezni bo v soboto, 12. novembra v Velenju. Na prireditvi bodo najbolj zaslužnim podelili tudi posebna priznanja ob 55-letnici delovanja zveze.

Tudi letos bodo na svetovni dan sladkorne bolezni z modro barvo, ki je značilna za ta dan, osvetljeni nekateri kulturni objekti po državi. Dan sladkorne bolezni ter 55-letnico delovanja zveze pa bodo obeležili tudi s posebno izdajo glasila Sladkorna bolezen.

Bogatejši za strateški dokument

Sladkorni bolniki so bogatejši tudi za strateški dokument, ki vsebuje načrte izboljšanja in obravnave sladkornih bolnikov in preventivnih ukrepov, je povedala predsednica Diabetološkega združenja Slovenije Jelka Zaletel. Ob tem je poudarila, da so pomembna novost načrtov, ki so jih zdravstveni delavci pripravljali tri leta, referenčne ambulante.

Tako imajo ambulante splošne medicine v referenčnih ambulantah diplomirano medicinsko sestro, ki krepi uspešnost skupine pri preprečevanju nastanka bolezni in zgodnjemu odkrivanju oseb z velikim tveganjem razvoja sladkornih bolezni tipa dva.

Prav tako bo diplomirana sestra spremljala bolnike z na novo prepoznano sladkorno boleznijo tipa dva, ki bodo dosegali cilje zdravljenja. Na svetu je 366 milijonov sladkornih bolnikov, v državah evropske unije jih je približno 30 milijonov. Kot je še povedal Kušar, je v Sloveniji okoli 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo.