V sklopu gradnje avtoceste je tudi krožišče v Trebnjem, viadukt čez tamkajšnjo železnico ter krožišče na trebanjski obvoznici. "Promet v majhnem Trebnjem je nemogoč, skozenj gredo praktično vsa vozila za Mirnsko dolino in okoliške kraje. Dela na krožišču in viaduktu, ki bi morala promet speljati na drugo stran doline, na obvoznico, stojijo že več kot leto dni. Po odprtju avtoceste poleti lani so SCT-jevi zaposleni še nekaj delali, potem je podjetje zavlačevalo v zimo, v snegu pa ne moreš graditi in tako je vse obstalo. Krožišča in viadukt naj bi bila končana že lani, ampak je naš največji gradbinec prej propadel," razlaga trebanjski župan Alojzij Kastelic in stopi iz avtomobila na razriti trebanjski obvoznici.

Država ima dvojna merila

Delavci so pod "zapuščenim" viaduktom naredili nasip, da bi zaščitili stroje pred morebitnimi poplavami. "Vendar, če pride zdaj do takšnega deževja, kot je bilo lani septembra, bo ravno zaradi tega nasipa poplavljena tudi železniška proga," razloži naključni mimoidoči in župan prikima. Delovodjo so tiste junijske dni na to tudi opozarjali. "So začeli odstranjevati nasip, a jim je čez eno uro zmanjkalo nafte. Nove seveda niso pripeljali. Pa so delavci preprosto zaklenili kabine in odšli," je dejal starejši gospod in jo mahnil naprej po obvoznici, ki je zaradi ustavljene gradnje krožišča zaprta.

Vaška asfaltirana cesta se spremeni v makadamsko, makadamska v blato. Ob sicer dokončanem podvozu na obeh bregovih avtoceste leži kamenje, s katerim naj bi uredili odtočne kanale za meteorne vode, nasipi zemlje niso dokončani in ozelenjeni, zato deževje zemljo spira na polje. Da bo nekoč tukaj, med gozdom in avtocesto, potekala tudi servisna cesta, pričata le dve v blato odtisnjeni sledi delovnega stroja, ki se izgubita v daljini.

"Država sama sebi daje odpustke in odobri poskusna uporabna dovoljenja, čeprav avtocesta še ni narejena do konca. Če pa nekdo gradi športno dvorano, pa gre nekaj malega navzkriž, je pa takoj ogenj v strehi. To so dvojna merila," še pravi Kastelic in dodaja, da je sicer dobro, da so avtocesto odprli, a želi, da se dela dokončajo.

Direkcija za avtoceste bi morala popraviti tudi uničene ceste na območju trebanjske občine, po katerih so tovornjaki dovažali material za gradnjo. "Cesta od Trebnjega do Mirne Peči, cesta od Dolenje Nemške vasi do Poljan, pa cesta do naselja Rebče - vse so potrebne obnove," še dodaja Kastelic. Kot pravi, naj bi Dars po pogodbi z občino denar za obnovo občinskih in državnih cest zagotovil slabega pol milijona evrov, premalo za učinkovito obnovo.

"Dobra" novica prometnega ministra

Tudi v sosednji občini Mirna Peč gradbinci niso vsega dokončali. Poleg nekaterih priključkov in servisnih cest je največja težava nedokončan podvoz pod Marofom. Cesta od Dolenje vasi do Mirne Peči je tako neprevozna, veliko gradbišče pa leži skoraj na dvorišču dveh hiš.

"Ko so delavci zjutraj prišli, jih je zanimalo samo, ali bo malica, saj so bili brez denarja. Na srečo so bili v gostilni tik ob gradbišču prijazni in so jim dali hrano. A del vseeno niso dokončali, saj je šel Vegrad v stečaj," razlaga mirnopeški župan Zvonko Lah in dodaja, da je na polovico narejenem podvozu zdaj zarjavela tudi že železna konstrukcija, saj so se dela nehala, preden bi jo zalili z betonom. Na velikem gradbišču, ki leži skoraj na dvorišču dveh hiš na Marofu, je ostalo še veliko betonskih plošč, strojev, na tleh ležijo kabli. Ker predor ni dokončan, je promet speljan po ozki vaški cesti, med hišami.

"Smo povprašali prometnega ministra, kdaj bodo vsa dela ob avtocesti na mirnopeškem in trebanjskem odseku dokončana, pa je dejal, da konec leta 2013. Potem smo ga vprašali še enkrat in 'razveselil' nas je z novico, da bo vse skupaj končano do konca naslednjega leta," še pravi Lah. Nekoliko bolj optimistični so na direkciji za avtoceste, saj naj bi bila nekatera dela končana že prihodnje leto poleti.